us English

Studii și articole de istorie

Publicația SSIR a fost inițial culegerea cu titlul „Studii și articole de istorie” (1956-1968), ulterior revistă cu conținut științific (din 1972) cu 4 apariții anuale (1972-1976), apoi cu un singur număr (1976-2014; câte două în 2009-2010). Structura „Studii și articole de istorie” (SAI) a fost stabilită de profesorul Aurel Iordănescu, care la începutul anilor 1970 a destinat-o cu prioritate profesorilor din învățământul preuniversitar, fiind de altfel singura revistă cu acest profil asumat în România. Pe lângă segmentele dedicate cercetării științifice și didactice și formării profesionale în domeniu (grupaje tematice și miscellanea), revista cuprinde și materiale didactice de o mare diversitate, de la planuri de lecție, surse istorice comentate, bibliografii la teoria didactică și profiluri de profesori eminenți din prezent. Împotriva multor dificultăți, revista și-a păstrat tematica, și după introducerea sistemului de evaluare a articolelor peer-review dublu și anonim în 2013, în anul 2016 a apărut cel de-al 83-lea volum, aniversându-se astfel 60 de ani de apariție a SAI. În anul 2017 a fost publicat cel de-al 84-lea volum, și a fost constituit și Consiliului Științific al revistei „Studii și articole de istorie”, iar în 2020 a apărut volumul 87.

Lista evaluatorilor SAI 2013-2020

În prezent este în lucru numărul 88 (2021):

Termenul de predare pentru articole și recenzii a fost extins până pe 8 februarie 2021.

Apelul de colaborare

Regulile de redactare (orientativ, a fost creat și un ghid vizual)

Ghid de utilizare a platformei revistei „Studii și articole de istorie”

Consiliul Științific al revistei „Studii și articole de istorie”

Bogdan MURGESCU (Universitatea din București) – editor general (preşedinte)

Christina KOULOURI (Panteion University of Social and Political Sciences, Atena)

Cătălina MIHALACHE (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iași).

Petru NEGURĂ (Universitatea Pedagogică de Stat din Modova)

Toader NICOARĂ (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca)

Joachim von PUTTKAMER (Friedrich-Schiller-Universität Jena)

Milan RISTOVIC (Universitatea din Belgrad)

Jan SADLAK (IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, Bruxelles)

Catinca-Adriana STAN (Université Laval)

Katherine VERDERY (City University of New York)

Secretariatul revistei „Studii și articole de istorie”

Bogdan Teodorescu

Nicolae Mihai

Valentin Maier

Ionuț-Mircea Marcu

 

Revista este indexată în Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

VOLUME

Studii și articole de istorie, LXXXVII (2020) [în perioada următoare, întregul număr va fi indexat pe CEEOL]

Studii și articole de istorie, LXXXVI (2019)

Studii și articole de istorie, LXXXV (2018)

Studii și articole de istorie, LXXXIV (2017)

Studii și articole de istorie, volumele LXXX (2013) – LXXXIII (2016)

Studii și articole de istorie, LXXIX  (2012)

Studii și articole de istorie, LXXVIII (2011)

Studii si articole de istorie, LXXVI (2010)

Studii si articole de istorie, LXXV (2009)