us English

Studii și articole de istorie

Publicația SSIR a fost inițial culegerea cu titlul „Studii și articole de istorie” (1956-1968), ulterior revistă cu conținut științific (din 1972) cu 4 apariții anuale (1972-1976), apoi cu un singur număr (1976-2014; câte două în 2009-2010). Structura „Studii și articole de istorie” (SAI) a fost stabilită de profesorul Aurel Iordănescu, care la începutul anilor 1970 a destinat-o cu prioritate profesorilor din învățământul preuniversitar, fiind de altfel singura revistă cu acest profil asumat în România. Pe lângă segmentele dedicate cercetării științifice și didactice și formării profesionale în domeniu (grupaje tematice și miscellanea), revista cuprinde și materiale didactice de o mare diversitate, de la planuri de lecție, surse istorice comentate, bibliografii la teoria didactică și profiluri de profesori eminenți din prezent. Împotriva multor dificultăți, revista și-a păstrat tematica și în anul 2016 a apărut cel de-al 83-lea volum, totodată aniversându-se 60 de ani de apariție a SAI. În anul 2017 a fost publicat cel de-al 84-lea volum, și a fost constituit și Consiliului Științific al revistei „Studii și articole de istorie”.

În prezent este în lucru numărul 86 (2019):

Apelul de colaborare

Regulile de redactare

Consiliul Științific al revistei „Studii și articole de istorie”

Bogdan MURGESCU (Universitatea din București) – editor general (preşedinte)

Christina KOULOURI (Panteion University of Social and Political Sciences, Atena)

Cătălina MIHALACHE (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iași).

Petru NEGURĂ (Universitatea Pedagogică de Stat din Modova)

Toader NICOARĂ (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca)

Joachim von PUTTKAMER (Friedrich-Schiller-Universität Jena)

Milan RISTOVIC (Universitatea din Belgrad)

Jan SADLAK (IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, Bruxelles)

Catinca-Adriana STAN (Université Laval)

Katherine VERDERY (City University of New York)

 

Revista este indexată în Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

VOLUME

Studii și articole de istorie, LXXXV (2018)

Studii și articole de istorie, LXXXIV (2017)

Studii și articole de istorie, volumele LXXX (2013) – LXXXIII (2016)

Studii și articole de istorie, LXXIX  (2012)

Studii și articole de istorie, LXXVIII (2011)

Studii si articole de istorie, LXXVI (2010)

Studii si articole de istorie, LXXV (2009)