us English

Parteneriate

Relația cu MECTS

 

În anii 1949-1972/1973 SSIR a fost susținută financiar și a depins de Ministerul Învățământului. După această dată, susținerea materială a încetat, sprijinul instituțional s-a redus și el gradual, iar SȘIR a devenit tot mai independentă în raport cu Ministerul. Actualmente SȘIR activează independent de MECTS, iar din 2001 încoace nu a ezitat să adreseze Ministerului mai multe memorii și scrisori deschise în apărarea locului și rolului istoriei ca disciplină de studiu. În contextul adoptării și promulgării Legii Educației Naționale 1/2011, SȘIR a semnat un protocol cu MECTS prin care proiectarea, fundamentarea și aplicarea strategiilor naționale în domeniul educației se face cu consultarea asociațiilor reprezentative ale profesorilor (27 ianuarie 2011).