us English

Program Centenar: Masa rotundă Scrierea unei noi istorii a Primului Război Mondial. Oportunitate sau șansă ratată?

februarie 23rd, 2018 | Postat in Uncategorized

Miercuri, pe 28 februarie 2018, avem stabilit un nou eveniment în cadrul Programului Centenar pe care Universitatea din București și Societatea de Științe Istorice din România (SȘIR) îl derulează împreună: Masa rotundă: Scrierea unei noi istorii a Primului Război Mondial. Oportunitate sau șansă ratată?

Masa rotundă va reuni mai mulți specialiști, având astfel prilejul să-i ascultăm pe: prof. dr. Liviu Maior, lect. dr. Alin Matei, prof. dr. Dumitru Preda, C.S. II dr. Cosmin Popa și C.S. II dr. Radu Tudorancea, discuțiile fiind moderate de prof. dr. Bogdan Murgescu, președintele SȘIR.

Evenimentul va avea loc la ora 16, în Amfiteatrul „Nicolae Iorga” al Facultății de Istorie, Universitatea din București.

Vă așteptăm!

Afis masa rotunda Istorie 2018-02-28

Au apărut Anuarele Filialelor Câmpina și Sibiu

februarie 23rd, 2018 | Postat in Uncategorized

Semnalăm apariția numărul 8/2017 al Anuarului Societății de Științe Istorice din România, Filialei Câmpina sub coordonarea prof. dr. Gheorghe Râncu și Emilia Râncu. Noul număr include 22 de articole, de la evocări precum Prof. Stoica Teodorescu, istoric și literat (Alin Daniel Ciupală) sau Un câmpinean puțin cunoscut: Constantin Câmpineanu (Gheorghe Modoianu) până la articole dedicate Primului Război Mondial, Impactul Primul Război Mondial asupra comunității din Comarnic (Maria-Cristina Ilincuța) și Scrisori de pe front (Petru Moga).

Cu egală bucurie anunțăm și apariția primului număr al Anuarului Societății de Științe Istorice din România, Filiala Sibiu, care continuă tradiția celor 11 numere ale Anuarului Cercului de Studii Istorice și Sociale, apărute în perioada 2006-2016. Din acest prim număr, care cuprinde 11 articole și patru recenzii, menționăm cu titlu de exemplu articolele Cooperare și solidaritate în Banatul medieval (secolul al XVI-lea) (Dragoș Lucian Țigău), Românii din Grânari (jud. Braşov) în Primul Război Mondial (Ioan Popa, Rafael Țichindelean) sau Învăţământul politico-ideologic de partid în România şi blocul sovietic. Analiză istoriografică (Paul Marica).

Debutează Concursul școlar „Exploratori ai patrimoniului istoric”, ediția a II-a

februarie 1st, 2018 | Postat in Uncategorized

Filiala Sibiu a SȘIR organizează cea de-a doua ediție a Concursului școlar „Exploratori ai patrimoniului istoric”. Tema acestei noi ediții are titlul: Monumentele Marii Uniri.

Calendarul concursului:

Ianuarie-februarie 2018 – mediatizarea concursului;

Februarie-12 martie 2018 – înscrierea echipelor participante (de către profesorii coordonatori, la adresa de email ssirsibiu@yahoo.com);

31 mai 2018 – trimiterea lucrărilor;

1-11 iunie 2018 – evaluarea lucrărilor și anunțarea câștigătorilor;

Iulie 2018 – organizarea Galei Premianților, la Sibiu.

Regulamentul Concursului este prezentat în cele ce urmează:

concurs18

concurs18 001 concurs18 002

Poziția SȘIR cu privire la locul disciplinei Istorie în proiectele de plan-cadru pentru liceu

ianuarie 26th, 2018 | Postat in Uncategorized

Cunoașterea istoriei are un rol decisiv în formarea modului în care oamenii înțeleg lumea în care trăiesc și acționează apoi pentru a modela viitorul. Progresul lumii moderne a fost în mare măsură legat de creșterea însemnătății educației școlare cu privire la trecutul istoric și de capacitatea acesteia de a asigura un set comun de cunoștințe și valori care au modelat apoi acțiunea socială. În contrast cu acest trend, în România reducerea numarului orelor de istorie, la finele anilor 1990, a avut ca efect imediat confuzia și criza sistemului de valori democratice. Din perspectivă teoretică, în România educația ar trebui să fie o proritate vitală. Articolul 4 din Legea educației nationale 1/2011 stabilește ca finalități ale educației: „integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate”, „formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe cultura naţională şi universală şi pe stimularea dialogului intercultural”, „educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului” și „cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice şi a respectului pentru natură şi mediul înconjurător natural, social şi cultural”.

Istoria are un rol crucial în educarea civismului. Astăzi, mai mult ca în anii anteriori, criza sistemului educațional este vizibilă în proiectul foarte recent al comasării școlilor și al reducerii unui număr foarte mare de norme didactice, din motive demografice și bugetare. În acest context, și proiectele de plan-cadru pentru liceu oferă istoriei un segment minimal în educația viitorului cetățean.

Având în vedere cele de mai sus, Biroul Național Executiv al Societății de Științe Istorice din România, care este cea mai cuprinzătoare asociație profesională din domeniul istoriei, în conștiința responsabilității ce ne revine fiecăruia dintre noi și tuturor laolaltă pentru binele public și pentru viitorul democratic și european al României, solicită:

1. Alocarea unui număr de 2 ore trunchi comun la filiera teoretică, profil uman și real, clasele IX-XII, precum și la toate clasele învăţământului liceal tehnologic şi vocaţional.

2. Susținem diferențierea mai accentuată a ofertei curriculare în privința Istoriei, profil uman, Filologie și Științe Sociale, așa cum este ea concretizată în varianta a 2 a proiectelor de planuri cadru pentru liceu.

3. În cadrul curriculumui la decizia școlii pentru specializările Filologie și Științe Sociale, propunem următoarele discipline opționale: Istoria comunicațiilor; Instituții europene; Istoria ideilor religioase; Antropologie socială și culturală; Etică aplicată; Societate și cultură.

În anul Centenarului Marii Uniri, atragem atenția asupra faptului că toți cetățenii României ar trebui să asimileze valorile care stau la baza formării identității naționale și a atitudinilor civice. Realizarea acestor atitudini civice moderne este un proces de durată, proces care poate fi asigurat numai prin intermediul disciplinei școlare Istorie, abordată coerent și în profunzime.

Poziția SȘIR cu privire la locul disciplinei Istorie în proiectele de plan-cadru pentru liceu poate fi descărcată și în format pdf.

In memoriam Mihai Pârvulescu

ianuarie 26th, 2018 | Postat in Uncategorized

Picture1

În dimineața zilei de 24 ianuarie, o veste teribilă a căzut ca un trăsnet, în rândul profesorilor si elevilor Scolii Generale nr. 16 „Take Ionescu” Timișoara, a istoricilor din filiala Timiș a S.S.I.R, a multor prieteni și cunoscuți: profesorul, directorul și istoricul Mihai Pârvulescu s-a stins din viață.

Mihai Pârvulescu s-a născut la 10 august 1951 în satul Cervenița, comuna Prunișor, județul Mehedinți, într-o familie modestă: tatăl, Mihai, mecanic de locomotivă, iar mama, Maria, casnică. A urmat școala primară în comuna natală și la Turnu Severin, gimnaziul și liceul la „Liceul Teoretic Nr. 3” Drobeta Turnu Severin (1965-1970), iar studiile superioare la Facultatea de Istorie-Geografie a Universității din Timișoara (1970-1974), Facultatea de Istorie-Filozofie a Universității Al. I. Cuza din Iași (1975-1979) și la Facultatea de Științe Juridice din Oradea (1998-2003).

După terminarea primei facultății, profesează la școlile din Lumnic (1970-1971), Anina (1974-1975) și Husnicioara (1975-1979), jud. Mehedinți, iar în perioada (1979-1985) lucrează ca muzeograf la Muzeul Regiunii Porțile de Fier Drobeta Turnu Severin, fiind și Șef Oficiu pentru Patrimoniu Cultural Național Mehedinți. În anul 1984 părăsește Mehedințiul și se stabilește în Timișoara, fiind profesor de istorie la Liceul Sportiv „Banatul” din Timișoara (1985-1990) și la Școala Gimnazială Nr. 16 „Take Ionescu” Timișoara (1990-2018), unde a fost numit director adj. în perioada (1994-1998), iar din 1998 și până în ultima clipă a vieții, director. În această perioadă a mai activat ca lector (1991-1995), secretar științific și conferențiar (1995-1998) la Universitatea Banatul Timișoara și lector la Universitatea de Vest Timișoara (1998-2005).

A fost un dascăl cu vocație, manifestând multă dragoste pentru elevi și respect față de părinții acestora. Mărturie stau rezultatele elevilor la concursurile și olimpiadele școlare și opțiunile pentru Școala Generală nr. 16 ”Take Ionescu”, de multe ori peste posibilitățile de școlarizare a unității de învâțământ.

Pregătirea de specialitate, cunoștințele manageriale, rigoarea, calmul, arta relaționării, l-au impus drept unul dintre cei mai performanți directori ai județului. A investit timp, răbdare, pasiune pentru ca școala pe care o conduce să fie atractivă și în pas cu cerințele vremii. Nu întâmplător, mulți identificau școala cu numele directorului, iar expresia „îmi dau copilul la Pârvulescu” devenise uzuală pentru numeroși părinți.

A iubit cu pasiune istoria neamului și a locurilor unde a trăit, fiind un cercetător riguros. Mărturie stau zecile de studii și articole publicate, cele cinci cărți de autor și doctoratul obținut în 1998, la prestigioasa Universitate Babeș-Bolyai, sub coordonarea regretatului istoric Nicolae Bocșan, și el trecut mult prea devreme în lumea umbrelor. De aproape două decenii, istoricii și iubitorii de istorie din județ își îndreptau pașii pentru a sărbători ziua de 24 ianuarie, la școala lui Pârvulescu. Sesiunea de comunicări științifice cu participare națională și intenațională „Școală și societate în Banat” era cea mai importantă manifestare de omagiere a Unirii lui Cuza din județ, iar comunicările prezentate erau tipărite în volumul „Școală și societate în Banat”, al cărui fondator și redactor-șef a fost prof. dr. Mihai Pârvulescu, volum ajuns în acest an la numărul 15.

În anul 2011 a reactivat filiala Timiș a Societății de Ștințe Istorice din România, a atras noi membri din învățământul preuniversitar, universitar, de la Muzeul Banatului și de la Arhivele din Timișoara, reușind să o impună în rândul filialelor cu o activitate remarcabilă. Mai mult, în vara aceluiși an, a organizat la Timișoara Cursurile de vară ale SSIR, iar în mai 2017, Consiliul Național. Pentru a stimula și pune în valoare cercetările membrilor filialei, începând cu anul 2015 a tipărit revista filialei ”Studii și cerecetări istorice bănățene”, premiată de conducerea SSIR.

Activitatea didactică, managerială și științifică i-a fost recunoscută și apreciată, obținând numeroase premii și distincții, cele mai importante fiind Diploma „Gheorghe Lazăr”, clasa a II-a, acordată de Ministerul Învățământului, în anul 2007 și Premiul „A. D. Xenopol”, acordat de Societatea de Științe Istorice din România, în anul 2011.

Indiscutabil, Mihai Pârvulescu a plecat mult prea repede dintre noi, dar a lăsat în urma sa o școală dorită de mulți elevi și părinți, cerecetări riguroase privind învățământul bănățean și, mai ales, amitirea unui om de mare omenie, un altruist capabil de orice efort pentru a-și ajuta semenii și un excelent organizator de manifestări științifice.

Lumea scolii și cea a istoricilor bănățeni a rămas mai săracă prin plecarea lui Mihai Pârvulescu la cele veșnice. Dumnezeu să-l odihnească în pace pe cel care a fost profesorul, directorul, istoricul, dar în primul rând Omul, Mihai Pârvulescu.

prof. dr. Dumitru Tomoni, vicepreședintele SȘIR

Ceremonia de deschidere a Proiectului național Familia mea în vremea Marelui Război și a Marii Uniri 1914-1918

ianuarie 24th, 2018 | Postat in Uncategorized

Conform calendarului stabilit, pe 24 ianuarie 2018 a avut loc ceremonia de deschidere a Proiectului național Familia mea în vremea Marelui Război și a Marii Uniri 1914-1918. Gazda acestui eveniment a fost Facultatea de Istorie (Universitatea București).

În prima parte a ceremoniei au fost ținute o serie de prelegeri de către invitați speciali, iar în partea a doua au fost prezentate concursurile organizate de Societatea de Ştiinţe Istorice din România și Universitatea din Bucureşti pentru elevii din învățământul preuniversitar. Programul complet al acestui eveniment poate fi consultat aici.

IMG_2339

Conf. univ. dr. Florentina Nițu, decanul Facultății de Istorie (UB)

IMG_2341

Prof. dr. Bogdan Teodorescu, secretarul general SȘIR

IMG_2344

Prof. dr. Dorin Stănescu, coodonator al Programului Centenar al SȘIR

Multe mulțumiri tuturor elevilor și profesorilor care au luat parte în număr foarte mare la acest eveniment și sperăm că interesul major arătat se va concretiza printr-un număr similar de participanţi la concursurile și evenimentele organizate pe parcursul acestui Program Centenar.

IMG_2329

IMG_2332

IMG_2335

S-a lansat Programul Centenar al SȘIR

ianuarie 18th, 2018 | Postat in Uncategorized

Societatea de Știinte Istorice din România, cea mai cuprinzătoare organizație profesională din domeniul producerii și transmiterii cunoașterii istorice, care grupează în rîndurile sale profesori, cercetători, arhiviști, muzeografi, studenți și alți iubitori ai istoriei, lansează începând cu data de 18 ianuarie 2018 – Programul Centenar.
Pornind de la constatarea că la împlinirea unui secol de la Marea Unire din 1918 societatea românească are un prilej unic de a reflecta critic asupra evoluției sale istorice și asupra perspectivelor sale de viitor, SȘIR consideră că principala valență a Centenarului este cea educativă și anume transmiterea de principii, valori și atitudini către tânăra generație aflată pe băncile școlii, cu scopul de a conștientiza și onora jertfele înaintașilor, ale generației care a făurit Marea Unire, dar și de a genera o reflecție asupra modului în care fiecare dintre noi poate contribui la conturarea României viitorului. În acest sens, SȘIR a elaborat un calendar de activități complexe care să rememoreze istoria națională și care să contribuie la cunoașterea istoriei în societatea românească. Programul Centenar este construit pe derularea unui amplu proiect educațional intitulat Familia mea în vremea Marelui Război și a Marii Unirii, proiect care este adresat elevilor din învățământul gimnazial și liceal. Totodată, în cooperare cu Universitatea din București, va fi organizată Conferința Națională a Profesorilor de Istorie. Școli de vară pentru studenți și tinerii profesori de istorie, prelegeri, dezbateri și mese rotunde sunt alte activități care vor fi desfășurate de către ȘSIR în parteneriat cu Universitatea București, dar și cu alte instituții.
În strânsă corelare cu programul național, în cele 36 filiale ale SȘIR se vor derula programe de marcare a Centenarului Marii Uniri. În acest scop vor fi organizate concursuri, conferințe, simpozioane. De asemenea, membrii Societății vor fi profund implicați în promovarea istoriei naționale la nivelul comunităților din care fac parte, promovând importanța cunoașterii istoriei și rolul acesteia în formarea unor cetățeni activi, implicați și educați în spiritul democrației și patriotismului civic.

Președinte SȘIR,
Prof. univ. dr. Bogdan Murgescu

Afis Centenar SSIR UB

Termen extins pentru trimiterea articolelor și recenziilor pentru noul număr SAI

ianuarie 8th, 2018 | Postat in Uncategorized

Termenul pentru trimiterea versiunii electronice integrale a studiilor, articolelor și recenziilor propuse spre publicare în revista „Studii şi articole de istorie” (SAI), LXXXV/2018, a fost extins de la 15 ianuarie la  1 februarie 2018.  Reamintim că au fost stabilite noi reguli de redactare. Acestea, cât și apelul de colaborare pentru noul număr SAI, pot fi consultate aici:

Reguli de redactare

Apel de colaborare

 

Sesiunea de comunicări științifice Solidarităţi şi idealuri în spaţiul românesc

noiembrie 12th, 2017 | Postat in Uncategorized

 

Filiala Sibiu a SȘIR și Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” organizează Sesiunea de comunicări științifice Solidarităţi şi idealuri în spaţiul românesc. Ea va avea loc sâmbătă, 18 noiembrie 2017, începând cu ora 10 (Sibiu, Piața Huet, nr. 5, Sala Video). În program sunt prevăzute 20 de comunicări științifice:

 

Partea 1. Orele 10:00-12:00

 

1

 

Lect. Univ. Dr. Simona Maria CURSARU-HERLEA

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

  

Ceramica de factură superioară din Dobrogea secolului al XI-lea și rolul ei în geneza ceramicii medievale românești.

2 Simona POPA Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Monumente ridicate de către militari ai armatei romane în Dacia.
3 Prof. Dr. Dragoș Lucian ȚIGĂU Școala Superioară Comercială

„Nicolae Kretzulescu” București

Cooperare și solidaritate în Banatul medieval.  

 

 

4 Prof. Andreea BÂRZESCU 

 

Evoluția teatrului din Sibiu de la Martin Hochmeister până în 1989
5 Prof. Drd. Dragoș CURELEA Liceul Tehnologic „Avam Iancu” Sibiu

 

Contribuții privind Statutele Reuniunii sodalilor (meseriașilor) români din Sibiu (1867). Organizare, manifestări culturale și realizări între anii 1867-1946
6 Prof. Dr. Ioan POPA Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu

Elev Vlad Alexandru BÎRSAN,

Elev Eduard Andrei STOICA

Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu

Masa studențior. O contribuție a Băncii Albina la dezvoltarea mișcării naționale românești în spațiul sud-transilvănean.  

 

 

7 Prof. Dr. Bogdan Ioanițiu BOȘOTEANU Liceul Tehnologic Mârșa

Cronicari și critici de artă români în ajunul Marelui Razboi. Idealuri și concepte plastice
8 Prof. Daniela CURELEA Colegiul Tehnic ,,Cibinium” Sibiu

 

 

 

Considerații succinte privind soldații românii din Transilvania mobilizați în unitățile Corpului XII Armată Sibiu și ale Corpului VII Armată Timișoara între anii 1914-1918
9 Prof. Înv. Primar Paraschiva OGNEAN Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu

Primul Război Mondial prin povești de familie. Familia Ciontea din Poplaca, județul Sibiu
Partea 2.Orele 12:30-15:30

10

 

Prof. Dr. Ioan POPA

Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu

Elev Rafael ȚICHINDELEAN

Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu

  

Românii din Grânari, județul Brașov, în Primul Război Mondial.

 

 

 

 

11 Prof. Dr. Ioan POPAColegiul Național „S.v. Brukenthal” Sibiu

Elev Mihai DIACONU

Colegiul Național „S.v. Brukenthal” Sibiu

Revoluția din toamna anului 1918 în plășile Baia de Criș și Brad, comitatul Hunedoarei.  

 

12 Conf. Univ. Dr. Valeria SOROȘTINEANUUniversitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Sibiul anului 1918.  

 

13 Prof. Dr. Ioan POPAColegiul Național „S.v. Brukenthal” Sibiu

Elev Sebastian PANĂ

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu

Coetus Cibiniensis în anul școlar 1918/1919.  

 

 

 

14 Bibliotecar Bianca KARDABiblioteca Județeană ASTRA Sibiu

Capodopere cinematografice versus filme de propaganda in Sibiul interbelic.
15 Student Gavril Iosif SINAIUniversitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Istoria orală – peregrin printre documente vii.  

 

16 Cercetător Drd. Victor SĂMĂRTINEANIICCMER București

 

Dezvoltarea presei locale la începutul perioadei comuniste. Studiu de caz: Înființarea ziarului „Lupta Sibiului”.
17 Drd. Paul MARICAUniversitatea „Lucian Blaga” Sibiu

 

Învățământul politico-ideologic de partid în România şi Blocul sovietic . Analiză istoriografică.
18 Masterand Ionela PĂSĂREAUniversitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Proiectul comunist de formare a „Omului Nou”. Studiu de caz: O analiză a şcolii
19 Prof. Univ. Dr. Mihaela GRANCEAUniversitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Arta funerara și motive epitafiale românești din cimitirele din Transilvania și Banat (1947-1989)
20 Editor Magda BUTUCEA 

Migrația internațională. Scurtă prezentare.

Doi membri ai SȘIR au fost premiați de Editura Mega

octombrie 17th, 2017 | Postat in Uncategorized

Editura Mega a lansat un concurs de selecție pentru publicarea tezelor de doctorat. În urma evaluării realizate din partea unor cercetători științifici și profesori universitari solicitați de Editura Mega au fost stabilite cinci lucrări ce vor fi publicate, două dintre acestea fiind semnate de membri ai Societății de Științe Istorice din România (SȘIR): Gheorghe Negustor (Filiala Cluj) pentru teza Oamenii și Moartea în timpul Marelui Război. Sentimente, atitudini și manifestări față de război – Premiul I și Sebastian Bunghez (Filiala Arad) pentru teza Parlamentul și politica externă a României (1899-1914) – Premiul al III-lea.

Felicitări premianților!