us English

Sesiunea de comunicări științifice Solidarităţi şi idealuri în spaţiul românesc

noiembrie 12th, 2017 | Postat in Uncategorized

 

Filiala Sibiu a SȘIR și Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” organizează Sesiunea de comunicări științifice Solidarităţi şi idealuri în spaţiul românesc. Ea va avea loc sâmbătă, 18 noiembrie 2017, începând cu ora 10 (Sibiu, Piața Huet, nr. 5, Sala Video). În program sunt prevăzute 20 de comunicări științifice:

 

Partea 1. Orele 10:00-12:00

 

1

 

Lect. Univ. Dr. Simona Maria CURSARU-HERLEA

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

  

Ceramica de factură superioară din Dobrogea secolului al XI-lea și rolul ei în geneza ceramicii medievale românești.

2 Simona POPA Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Monumente ridicate de către militari ai armatei romane în Dacia.
3 Prof. Dr. Dragoș Lucian ȚIGĂU Școala Superioară Comercială

„Nicolae Kretzulescu” București

Cooperare și solidaritate în Banatul medieval.  

 

 

4 Prof. Andreea BÂRZESCU 

 

Evoluția teatrului din Sibiu de la Martin Hochmeister până în 1989
5 Prof. Drd. Dragoș CURELEA Liceul Tehnologic „Avam Iancu” Sibiu

 

Contribuții privind Statutele Reuniunii sodalilor (meseriașilor) români din Sibiu (1867). Organizare, manifestări culturale și realizări între anii 1867-1946
6 Prof. Dr. Ioan POPA Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu

Elev Vlad Alexandru BÎRSAN,

Elev Eduard Andrei STOICA

Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu

Masa studențior. O contribuție a Băncii Albina la dezvoltarea mișcării naționale românești în spațiul sud-transilvănean.  

 

 

7 Prof. Dr. Bogdan Ioanițiu BOȘOTEANU Liceul Tehnologic Mârșa

Cronicari și critici de artă români în ajunul Marelui Razboi. Idealuri și concepte plastice
8 Prof. Daniela CURELEA Colegiul Tehnic ,,Cibinium” Sibiu

 

 

 

Considerații succinte privind soldații românii din Transilvania mobilizați în unitățile Corpului XII Armată Sibiu și ale Corpului VII Armată Timișoara între anii 1914-1918
9 Prof. Înv. Primar Paraschiva OGNEAN Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu

Primul Război Mondial prin povești de familie. Familia Ciontea din Poplaca, județul Sibiu
Partea 2.Orele 12:30-15:30

10

 

Prof. Dr. Ioan POPA

Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu

Elev Rafael ȚICHINDELEAN

Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu

  

Românii din Grânari, județul Brașov, în Primul Război Mondial.

 

 

 

 

11 Prof. Dr. Ioan POPAColegiul Național „S.v. Brukenthal” Sibiu

Elev Mihai DIACONU

Colegiul Național „S.v. Brukenthal” Sibiu

Revoluția din toamna anului 1918 în plășile Baia de Criș și Brad, comitatul Hunedoarei.  

 

12 Conf. Univ. Dr. Valeria SOROȘTINEANUUniversitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Sibiul anului 1918.  

 

13 Prof. Dr. Ioan POPAColegiul Național „S.v. Brukenthal” Sibiu

Elev Sebastian PANĂ

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu

Coetus Cibiniensis în anul școlar 1918/1919.  

 

 

 

14 Bibliotecar Bianca KARDABiblioteca Județeană ASTRA Sibiu

Capodopere cinematografice versus filme de propaganda in Sibiul interbelic.
15 Student Gavril Iosif SINAIUniversitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Istoria orală – peregrin printre documente vii.  

 

16 Cercetător Drd. Victor SĂMĂRTINEANIICCMER București

 

Dezvoltarea presei locale la începutul perioadei comuniste. Studiu de caz: Înființarea ziarului „Lupta Sibiului”.
17 Drd. Paul MARICAUniversitatea „Lucian Blaga” Sibiu

 

Învățământul politico-ideologic de partid în România şi Blocul sovietic . Analiză istoriografică.
18 Masterand Ionela PĂSĂREAUniversitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Proiectul comunist de formare a „Omului Nou”. Studiu de caz: O analiză a şcolii
19 Prof. Univ. Dr. Mihaela GRANCEAUniversitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Arta funerara și motive epitafiale românești din cimitirele din Transilvania și Banat (1947-1989)
20 Editor Magda BUTUCEA 

Migrația internațională. Scurtă prezentare.

Doi membri ai SȘIR au fost premiați de Editura Mega

octombrie 17th, 2017 | Postat in Uncategorized

Editura Mega a lansat un concurs de selecție pentru publicarea tezelor de doctorat. În urma evaluării realizate din partea unor cercetători științifici și profesori universitari solicitați de Editura Mega au fost stabilite cinci lucrări ce vor fi publicate, două dintre acestea fiind semnate de membri ai Societății de Științe Istorice din România (SȘIR): Gheorghe Negustor (Filiala Cluj) pentru teza Oamenii și Moartea în timpul Marelui Război. Sentimente, atitudini și manifestări față de război – Premiul I și Sebastian Bunghez (Filiala Arad) pentru teza Parlamentul și politica externă a României (1899-1914) – Premiul al III-lea.

Felicitări premianților!

Berthelot și Bârladul: expoziție de fotografie documentară

octombrie 15th, 2017 | Postat in Activități științifice ale filialelor

SȘIR-Filiala Bârlad, Inspectoratul Școlar Județean Vaslui și Școala Gimnazială „Iorgu Radu” Bârlad vor vernisa, luni, 16 octombrie, ora 11, Expoziția de fotografie documentară: Berthelot și Bârladul. Evenimentul va fi prezentat de domnii profesori Marcel Proca și Costel Pascaru.

3

 

Filiala SȘIR Bârlad a organizat Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului

octombrie 13th, 2017 | Postat in Activități științifice ale filialelor, Comemorări

Societatea de Științe Istorice din România  -  Filiala Bârlad a organizat împreună cu Asociația „Constantin Hamangiu” Bârlad și Federația Comunităților Evreiești din România Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului.

1

La evenimentul care a avut loc la Muzeul „Vasile Pârvan”, la 8 octombrie 2017, au participat Liviu Beriș, Silviu Vexler și Adrian Solomon, alături de Andrei Huiban, în calitate de moderator. În semn de recunoaștere pentru organizarea acestui eveniment, The Bârlad Jewish Heritage Organization i-a acordat Filialei Bârlad a SȘIR un certificat de onoare.

2

Reguli de redactare pentru noul număr SAI, LXXXV/2018

octombrie 12th, 2017 | Postat in Revista SAI, Uncategorized

Pentru noul număr „Studii şi articole de istorie” (SAI), LXXXV/2018, a fost luată decizia de a modifica regulile de redactare pentru materialele propuse spre publicare. Mai jos pot fi consultate atât noile reguli de redactare, cât și apelul de colaborare pentru noul număr SAI.

Reguli de redactare

Apelul de colaborare

 

In memoriam Mihai Cotenescu

septembrie 13th, 2017 | Postat in Comemorări

Conducerea SȘIR anunță consternată dispariția colegului și prietenului nostru Mihai Cotenescu, președintele Filialei SȘIR Călărași.

Personalitate de incontestabilă ținută intelectuală el a fost un cercetător aplicat al istoriei locale și un profesor dăruit, calități care au dat vieții sale un caracter de excepție. Paralel cu cariera profesională, Mihai Cotenescu a urmat un lung cursus honorum în SȘIR, unde a intrat la 23 de ani și a activat până la sfârșitul vieții. Un atașament deplin pentru valorile organizației noastre și o muncă stăruitoare au avut drept rezultat așezarea filialei din Călărași într-o poziție de întâietate cu rezultate de excepție. Aici s-au desfășurat o ședință a Consiliului Național în 2006 și o Școală de Vară în 2010 precum și alte activități științifice și tot aici, prin strădania sa, a fost dusă la capăt monografia localității Călărași într-o primă ediție în 2002, revăzută și adăugită ulterior.

Peste toate aceste împliniri, colegul nostru era o persoană jovială, îndrăgostită de viață și bucuroasă că o poate trăi, generoasă și îndatorată tuturor, prieteni devotați întotdeauna gata să vindece o rană a sufletului sau să aducă liniștea sau pacea cu o vorbă bine aleasă.

Ni-l amintim mai cu seamă cei ce i-am fost alături în iulie la Școala de Vară din Târgu Mureș al cărui animator a fost aproape tot timpul. Dialogurile sale cu conferențiarii, comentariile spumoase la un răspuns sau altul sau propriile sale intervenții arătau un profesionist al istoriei în mare formă.

Apoi la sfârșit s-a întâmplat să primească și o răsplată: Diploma de Excelență a SȘIR pentru o activitate neobosită întinsă pe lungimea unei jumătăți de secol.

Așa o să rămână în memoria noastră, mulțumit că i-a fost apreciată lucrarea de o viață, o lumină în lumina orbitoare a unei zile de vară!

Bogdan Teodorescu, secretar general al SȘIR

In memoriam Zoe Petre

septembrie 9th, 2017 | Postat in Comemorări

Zoe Petre

(23.VIII.1940-1.IX.2017)

În urma unei suferințe grave, profesorul universitar dr. Zoe Petre, professor emeritus, a încetat din viața, internată în București la Spitalul „Elias”.

Ne-am cunoscut încă din copilărie, la Liceul „Dimitrie Cantemir” din București, unde era elevă cu patru ani înaintea mea. Era deja o elevă eminentă.

Mama ei, profesor de latină, era foarte severă cu noi, ceea ce ne-a prins bine, iar pe fiică a inițiat-o în domeniu.

A urmat secția de limbi și literaturi clasice a Universității din București, lucru care i-a permis accesul direct la sursele literare antice pentru istoria veche a Greciei, în care s-a și specializat.

Ne-am reîntâlnit pe un teren comun, arheologia clasică, unde avea un formator foarte bine calificat care era tatăl ei, academicianul Emil Condurachi. Pe atunci, eram deja legat, înainte de a fi angajat acolo, de Institutul de Arheologie al Academiei Române, unde era director același Emil Condurachi. Acesta era totodată și responsabil al cercetărilor arheologice de la Histria, unde Zoe Petre mergea sezon de sezon.

Cu toate aceste condiții, Zoe Petre a devenit un specialist eminent în domeniu și un profesor universitar excepțional, formator remarcabil prin cursurile și seminariile privind Grecia antică și istoria și arheologia antichității în general.

Iată, așadar, ce eminență am pierdut!

Dumnezeu să o odihnească în pace.

Prof. dr. Alexandru Barnea, prim-vicepreședinte al SȘIR

Apel de colaborare la revista „Studii şi articole de istorie” nr. LXXXV/2018

august 22nd, 2017 | Postat in Revista SAI

Revista „Studii și articole de istorie” este principala publicație a Societății de Științe Istorice din România. Ea apare fără întrerupere din anul 1955, până în anul 2017 fiind publicate un număr de 84 de volume. Revista se adresează în special profesorilor de istorie din învățământul preuniversitar și universitar, precum și cercetătorilor științifici.

Tematic, „Studii și articole de istorie” acordă prioritate contribuțiilor referitoare la didactica istoriei și istoria educației, dar publică și studii referitoare la alte subiecte. De regulă, sunt publicate studii în limba română, însoțite de câte un rezumat în limba engleză. Revista poate include și materiale ale unor istorici din afara României, cu rezerva publicării lor, în funcție de fiecare caz, fie în limba engleză, fie într-o traducere în română.

Studiile şi articolele propuse spre publicare sunt supuse unei evaluări colegiale potrivit sistemului double blind peer-review (evaluare anonimă de către doi referenți).

Revista „Studii și articole de istorie” este deocamdată indexată în baza de date Central and Eastern European Online Library (CEEOL – www.ceeol.com).

Numărul LXXXV (2018) al revistei „Studii și articole de istorie” va cuprinde următoarele grupaje:
Centenar 1918
Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:
- Vitregiile vremurilor (războiul, lipsurile, bolile)
-  Strădanii de salvare individuală și colectivă
- De la principiul autodeterminării națiunilor la destrămarea imperiilor și formarea statelor-națiune
- Marea Unire de la 1918 – actori, aspirații și realități
- Spre o societate mai dreaptă (pământul, drepturile electorale, egalitatea de gen, drepturile minorităților)
- Comunitatea locală ca scenă a marilor procese istorice
- Moștenirile războiului (traume sociale, dezechilibre economice, derapaje ideologice, derive totalitare)
- Istorie și memorie (istoriografie, memorialistică, transfigurări culturale)
• Istoria învățământului
Didactică și management educațional în predarea și învățarea istoriei. Analize și opinii
• Miscellanea
• Recenzii

Termene:
15 decembrie 2017 – comunicarea titlului contribuției propuse, împreună cu un scurt rezumat (3-5 rânduri), pentru a ușura pregătirea procesului de peer review.
15 ianuarie 2018 – trimiterea versiunii electronice integrale a studiilor, articolelor și recenziilor propuse spre publicare.
ianuarie-februarie 2018 – procesul de evaluare, la finele căruia secretariatul de redacție va comunica autorilor avizul de publicare și/sau solicitările evaluatorilor de ameliorare a contribuțiilor; după această comunicare, autorii vor avea 1-2 săptămâni pentru realizarea ameliorărilor solicitate (sau respingerea lor motivată) și pentru transmiterea versiunii finale a contribuției lor.
mai 2018 – apariția numărului LXXXV/2018

Corespondența referitoare la revista „Studii și articole de istorie” va fi trimisă prin e-mail la adresa secretariatssir@gmail.com. Reguli de redactare actualizate vor fi accesibile pe www.ssir.ro și la cerere pot fi transmise prin e-mail potențialilor autori împreună cu un template pentru contribuțiile lor.
Secretariatul de redacţie își rezervă dreptul de a respinge din oficiu acele materiale care nu sunt originale, nu corespund standardelor academice, nu se încadrează tematic sau nu respectă termenele de predare ori regulile tehnice de redactare.

Apel de colaborare „Studii şi articole de istorie” nr. LXXXV/2018

Call for papers „Studii şi articole de istorie” nr. LXXXV/2018

Sesiunea anuală de comunicări științifice (ediția I) – SȘIR, Filiala Sibiu

august 5th, 2017 | Postat in Activități științifice ale filialelor

Societate de Științe Istorice din România, Filiala Sibiu și Cercul de Studii Istorice și Sociale organizează pe data de 18 noiembrie 2017 prima ediție a Sesiunii anuale de comunicări științifice, cu tema Solidarități și idealuri în spațiul românesc.

1

Afișul Sesiunii de comunicări de la Sibiu

Comunicările vor putea fi și publicate în Anuarul Cercului de Studii Istorice şi Sociale.

Participarea presupune trimiterea unui rezumat până la data de 15 octombrie 2017 pe adresa ssirsibiu@yahoo.com precum si achitarea unei taxe de participare de 50 lei/persoană.

Titular cont:ASOCIAŢIA PENTRU CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE EUROPEANĂ

Nr. contului:RO44BTRLRONCRT0278416801

BANCA TRANSILVANIA

Pe chitanţă se va specifica: taxă sesiune comunicări SSIR Sibiu 2017

Chitanţa va fi scanată şi trimisă pe adresa ssirsibiu@yahoo.com

Pentru alte lămuriri, contactaţi secretariatul SŞIR Sibiu:

Ioan Popa, ioanpopasb@yahoo.de, 0743965105

Apel la contribuții pentru noul număr al Anuarului Cercului de Studii Istorice şi Sociale

august 5th, 2017 | Postat in Uncategorized

Societatea de Ştiinţe Istorice din România, Filiala Sibiu

Vă invită să colaboraţi cu materiale/studii de istorie, recenzii la al XII-lea număr al Anuarului Cercului de Studii Istorice şi Sociale - tematica: Solidarităţi şi idealuri în spaţiul românesc. Sunt invitaţi să participe cadre didactice preuniversitare, liceeni, studenţi, masteranzi şi doctoranzi.

1. Cerinţe generale:

-materialele dumneavostră vor fi trimise la următoarea adresă de e-mail: ioanpopasb@yahoo.de (menţionându-se la subiectul mesajului ,,articol anuar CSIS”);

-termenul limită: 1 decembrie 2017;

-lucrările trebuie să respecte ordinea părţilor componente: titlul, textul propriu-zis, rezumatul (de cca. jumătate de pagină) într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză sau germană, cu traducere de calitate) şi cuvinte-cheie;

-lucrările pot fi elaborate atât în limba română, cât şi în limbile de circulaţie internaţională (engleză, germană, franceză);

-autorii îşi asumă respectarea tuturor prevederilor legii copyrightului;

-staff-ul redacţional poate interveni în forma textelor acceptate spre publicare, pentru a le face conforme stilului editorial adoptat;

-dimensiunile materialelor dumneavoastră trebuie să se încadreze între 10-30 pagini;

-dacă materialul trimis spre publicare face parte dintr-un proiect cu finanţare europeană sau naţională, acest lucru va fi detaliat într-o notă plasată la începutul articolului, în subsolul primei pagini;

2. Cerinţe tehnice pentru forma electronică a textelor:

-formatul paginii: A4;

-fonturi: Times New Roman (12 p. pentru text, 10 p. pentru note de subsol, 11 p. pentru anexe şi rezumat);

-titlul se va scrie cu majuscule şi centrat (de 12 p.), fiind urmat de numele autorului/autoarei (aliniat la dreapta, 12 p. boldat şi numele instituţiei de învăţământ de care aparţine).

-subtitlurile: scrise centrat, în italic, de 12 p şi numerotate, dacă e cazul.

3. Norme de redactare:

-titlurile de cărţi, ziare sau reviste, menţionate în text, se redau doar cu caractere cursive, fără ghilimele (ex: Universul, şi nu „Universul” sau „Universul”);

-pentru studii şi articole se folosesc ghilimelele româneşti (,,”);

-se admit doar note de subsol, redactate în general în conformitate cu normele Academiei Române;

Exemple de citări integrale:

ARHIVĂ: Serviciul Judeţean Sibiu al Arhivelor Naţionale, fond „Şcoala normală a surorilor franciscane Sibiu, 1896-1948”, inv. nr. 434, dosar nr. 1, f. 5 r(v).

CARTE: Bogdan Murgescu, Ţările Române între Imperiul Otoman şi Europa creştină, Iaşi, Editura Polirom, 2012, pp. 58-59.

ARTICOL: Olga Suciu, „Nobili de Buia şi Calvaser. Documente de hotărnicire”, în Anuarul Cercului de Studii Istorice şi Sociale, Sibiu, nr. XI, 2016, p. 439.

Exemple de citări abreviate:

Denumire Arhivă: SJSAN, fond „Şcoala normală a surorilor franciscane Sibiu, 1896-1948”, inv. nr. 434, dosar nr. 1, f. 5 r(v).

CARTE: B. Murgescu, Ţările Române, p. 59.

Nu se va folosi op. cit, sau art.cit., ci formula abreviată de mai sus.

Notă: Colegiul de redacţie îşi rezervă dreptul de a accepta pentru publicare sau de a respinge materialele primite,