us English

Comunicatul Societății de Științe Istorice din România cu privire la manualele școlare publicate de Editura Didactică și Pedagogică

septembrie 18th, 2018 | Postat in Uncategorized

Grupul de lucru, desemnat de Societatea de Științe Istorice din România pentru a analiza manualul de Istorie de clasa a VI-a publicat de Editura Didactică și Pedagogică, a constatat că manualul analizat conține 4 abateri de la programa școlară, deficiențe de calibrare și selecție a informației, erori factuale, deficiențe de terminologie, inadecvări ale materialelor didactice și ale activităților de învățare, precum și un număr prea mare de greșeli lingvistice, de scriere și de tehnoredactare. Aceste deficiențe eclipsează aspectele pozitive, care nu lipsesc cu totul din conținutul manualului analizat.

Pe baza informațiilor disponibile la această data, nu se poate aprecia care dintre aceste neajunsuri se datorează autoarei manualului și care sunt datorate Editurii Didactice și Pedagogice.

Analiza efectuată ne obligă și la câteva observații mai generale cu privire la redactarea și editarea manualelor școlare.

 1. Erori au fost semnalate nu doar la manualul de istorie, ci și la manualele de la alte discipline (deocamdată manualele de geografie, biologie și matematică, dar lista este deschisă); această constatare la îndemâna oricăruia dintre noi umple de ridicol pe aceia care încearcă să ne convingă că în cazul fiecărui manual este vorba de un caz special, izolat, singular, și că răspunderea revine doar autorilor de manuale. Nu se pune problema de a exonera pe autorii de manuale care au greșit, uneori flagrant. Este însă evident că avem de-a face cu un sistem rău conceput și prost manageriat, care garantează eșecul și pentru care răspunderea se plasează la un cu totul alt nivel.
 2. Multiplicarea erorilor, care nu au lipsit nici anterior, coincide cu opțiunea Ministerului Educației pentru trecerea la manualul unic. Nu vom contesta dreptul decidentului responsabil de a opta între manualul unic si un sistem cu mai multe manuale dintre care profesorul alege unul, funcție de calitățile intrinseci ale manualului, dar și funcție de specificul clasei. Vom consemna însă faptul că sistemul manualului unic mărește riscul eșecului și îngreunează corecțiile; dacă ar fi fost mai multe manuale editate de mai multe edituri, profesorii ar fi avut posibilitatea să evite manualele cele mai slabe, iar costurile neglijenței ar fi revenit editurii private.
 3. De foarte mulți ani, manualele sunt lucrate „în asalt”, cu termene foarte scurte pentru autori, evaluatori, referenți, tehnoredactori, editori etc. Acest tip de „rasoleală” a devenit obișnuință la Ministerul Educației și garantează apariția multor rebuturi. Ar fi timpul ca și decidenții politici și administrativi să înțeleagă că lucrul de calitate necesită timp și mecanisme instituționale puternice de garantare a calității.Enumerăm acum doar câteva cerințe, minimale, care, alături de stabilirea unor termene rezonabile, ar putea asigura manuale mai bune:
  • transparentizarea procesului de selecție a manuscriselor
  • consultarea asociațiilor profesionale reprezentative la nivel național și a facultăților de specialitate din principalele universități ale țării;
  • folosirea ca referenți științifici a 2-3 specialiști respectați și recunoscuți pentru exigență;
  • includerea în caietul de sarcini pentru edituri a unor prevederi clare, care să garanteze îngrijirea editorială de calitate (obligația de a asigura un redactor de carte experimentat și cu studii solide în specialitatea manualului; un tehnoredactor competent; corectură de specialitate și posibilitatea oferită autorilor de a verifica implementarea corecturilor).

Distanța dintre cerințele enumerate mai sus, care în alte țări sunt componente normale ale producției de manuale școlare, și practica din România ultimelor deceniine arată magnitudinea incompetenței cu care Ministerul Educației și Editura Didactică și Pedagogică au gestionat problema manualelor.

Este de datoria altor entități să stabilească răspunderile administrative, penale sau politice.

Societatea de Științe Istorice din România consideră însă că ar fi bine ca scandalul public generat de manualele editate în anul 2018 de Editura Didactică și Pedagogică să prilejuiască o dezbatere amplă despre rostul manualelor, despre mecanismele de asigurare a calității acestora și despre modul în care ele pot să fie relevante pentru procesele de învățare ale copiilor secolului XXI.

Președinte,

Prof. univ. dr. Bogdan Murgescu

 

Apel de colaborare la revista „Studii şi articole de istorie” nr. LXXXVI/2019

septembrie 5th, 2018 | Postat in Uncategorized

Revista „Studii și articole de istorie” este principala publicație a Societății de Științe Istorice din România. Ea apare fără întrerupere din anul 1955, până în anul 2018 fiind publicate un număr de 85 de volume. Revista se adresează în special profesorilor de istorie din învățământul preuniversitar și universitar, precum și cercetătorilor științifici.

            Tematic, „Studii și articole de istorie” acordă prioritate contribuțiilor referitoare la didactica istoriei și istoria educației, dar publică și studii referitoare la alte subiecte. De regulă, sunt publicate studii în limba română, însoțite de câte un rezumat în limba engleză. Revista poate include și materiale ale unor istorici din afara României, cu rezerva publicării lor, în funcție de fiecare caz, fie în limba engleză, fie într-o traducere în română.

           Studiile şi articolele propuse spre publicare sunt supuse unei evaluări colegiale potrivit sistemului double blind peer-review (evaluare anonimă de către doi referenți).

           Revista „Studii și articole de istorie” este deocamdată indexată în baza de date Central and Eastern European Online Library (CEEOL – www.ceeol.com).

           Numărul LXXXVI (2019) al revistei „Studii și articole de istorie” va cuprinde următoarele grupaje:

*** Umanismul, cunoașterea științifică și creația artistică.

Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Reflecții istorice prilejuite de împlinirea a 500 de ani de la moartea lui Leonardo da Vinci
 • Forme ale creativității în lumea modernă și contemporană
 • Interacțiuni între cunoașterea științifică și operele artistice
 • Savanți, artiști și creații culturale în contexte istorice concrete
 • Modalități de predare a temelor culturale în învățământul gimnazial și liceal

*** Rupturi istorice, transformări sociale și progres în secolul XX

Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Cum se măsoară progresul social în secolul XX?
 • Formarea statelor-națiune la finele Primului Război Mondial
 • Alegerile parlamentare ca formă a progresului politic
 • Drepturile și condiția femeilor în secolul XX
 • Crize și dezvoltare economică
 • Revoluțiile de la 1989

*** Surse noi în cercetarea istorică

Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Noi fonduri arhivistice
 • Bazele de date și digitizarea izvoarelor istorice

*** Istoria învățământului

*** Didactică și management educațional în predarea și învățarea istoriei. Analize și opinii

*** Miscellanea

*** Recenzii

Termene:

 • 1 decembrie 2018trimiterea versiunii electronice integrale a studiilor, articolelor și recenziilor propuse spre publicare.
 • decembrie 2018 – ianuarie 2019 – procesul de evaluare, la finele căruia secretariatul de redacție va comunica autorilor avizul de publicare și/sau solicitările evaluatorilor de ameliorare a contribuțiilor; după această comunicare, autorii vor avea 1-2 săptămâni pentru realizarea ameliorărilor solicitate (sau respingerea lor motivată) și pentru transmiterea versiunii finale a contribuției lor.
 • aprilie 2019 – apariția numărului LXXXVI (2019) al revistei.

Corespondența referitoare la revista „Studii și articole de istorie” va fi trimisă prin e-mail la adresa secretariatssir@gmail.com. Propunerile de articole vor respecta regulile de redactare stabilite ca și pentru numărul anterior.

Secretariatul de redacţie își rezervă dreptul de a respinge din oficiu acele materiale care nu sunt originale, nu corespund standardelor academice, nu se încadrează tematic sau nu respectă termenele de predare ori regulile tehnice de redactare.

Numărul 85 (2018) al revistei SAI a fost indexat în CEEOL

august 27th, 2018 | Postat in Uncategorized

Ultimul număr al „Studii și articole de istorie” (SAI), LXXXV (2018), a fost indexat în baza de date CEEOL. În acest număr puteți găsi 9 articole dedicate Centenarului, de la Bârlad ca centru militar până la Banat în timpul Marii Uniri, de la opinii și dezbateri despre Marea Unire și până la modul în care istoriografia a (re)prezentat acest moment istoric. Istoria învățământul sau metodica și predarea istoriei, ca și celelalte rubrici clasice ale revistei sunt și ele prezente cu importante contribuții. Articolele din SAI, numărul LXXXV (2018), pot fi descărcate aici

Premiile SȘIR 2018

august 27th, 2018 | Postat in Premiile SȘIR, Recomandările SȘIR

PREMIILE Societății de Științe Istorice din România (SȘIR) – 2018

 

*** PREMIUL „A. D. XENOPOL”

MARIA ALEXANDRA PANTEA, RELATĂRI DIN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL PREZENTATE ÎN PRESA ECLEZIASTICĂ DIN BANAT

DUMITRU-DAN CRÎȘMARU, ELITA MILITARĂ ROMÂNEASCĂ ÎN TIMPUL LUI CAROL I (1866-1914)

 

*** PREMIUL „NICOLAE IORGA”

BOGDAN BUCUR, CARTEA DE AUR A CENTENARULUI MARII UNIRI

EMILIA ȘERCAN, FABRICA DE DOCTORATE SAU CUM SE SURPĂ FUNDAMENTELE UNEI NAȚII

 

*** PREMIUL „GHEORGHE BRĂTIANU”

DANIEL HRENCIUC, CONFIDENȚIAL: GERMANII DIN ROMÂNIA VERSUS CONFERINȚA DE PACE DE LA PARIS

MARCEL PROCA, BÂRLADUL ȘI MARELE RĂZBOI

 

*** PREMIUL „CONSTANTIN C. GIURESCU”

MARIUS IOAN GREC, STELEAN IOAN BOIA, SORIN BULBOACĂ, ROLUL ARADULUI ÎN REALIZAREA MARII UNIRI. O PERSPECTIVĂ CRONOLOGICĂ

GHEORGHE NICHIFOR, MAREA UNIRE DIN 1918. REPERE BIBLIOGRAFICE GORJENE

VICTOR GABRIEL OSĂCEANU, FEȚELE LUI CEAUȘESCU

 

*** PREMIUL „AURELIAN IORDĂNESCU”

ION OANĂ, ISTORIE ȘI CULTURĂ ÎN LEREȘTI-MUSCEL

IOAN CIPU, DUMITRU TOMONI, BUJOR PĂCURAR, MONOGRAFIA PROTOPOPIATULUI ORTODOX ROMÂN AL FĂGETULUI, 300 DE ANI DE EXISTENȚĂ ATESTATĂ

 

*** DIPLOME DE EXCELENȚĂ

RELU STOICA, pentru întreaga activitate publicistică sub egida Societății de Științe Istorice din România

DUMITRU TOMONI, pentru contribuția publicistică și participarea la Programul Centenar al Societății de Științe Istorice din România

 

Felicitări!

Program – Școala de Vară a Societății de Științe Istorice din România, Arad, 19-24 iulie 2018

iulie 18th, 2018 | Postat in Uncategorized

Școala de Vară a Societății de Științe Istorice din România

ROMÂNIA DE ACUM 100 DE ANI, ROMÂNIA DE PESTE 100 DE ANI.

IMAGINÂND BICENTENARUL

 

Arad – 19-24 iulie 2018 –

Organizatori:

Societatea de Științe Istorice din România

Consiliul Județean Arad

Primăria Municipiului Arad

Centrul Cultural Județean Arad

Centrul Municipal de Cultură Arad

Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad

Arhiepiscopia Aradului

Parteneri:

Asociația „Ștefan Cicio Pop” Arad

Asociația „ASTRA arădeană – 1863”

 

 

Miercuri, 18 iulie 2018 – sosirea participanților

Cazare: Hotel „ARADUL” și Hotel „COSMIN”

Cina: Terasa Hotel „ARADUL”, ora 20,00

 

Joi, 19 iulie 2018

Sala „Regele Ferdinand”, Primăria Municipiului Arad

10,00-11,00 Festivitatea de deschidere a lucrărilor Școlii de vară

ALOCUȚIUNI:ÎPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, Gheorghe Falcă, primarul Municipiului Arad, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” Arad, prof. univ. dr. Ramona Lile, rectorul Universității „Aurel Vlaicu” Arad, prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, președintele Societății de Științe Istorice din România.

11,00-11,15 Pauză de cafea

11,15-14,00 Comunicări în plen

Prof. univ. dr. Rudolf Gräf, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, „Unirea din 1918 și germanii din Banat și Transilvania. Atitudini politice și implicații economice”.

Prof. univ. dr. Victor Neumann, Universitatea de Vest din Timișoara, „Banatul Timișoarei. Unirea regiunii cu România și evoluția ei în epoca interbelică”.

Prof. univ. dr. Corneliu Pădurean, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad,Ștefan Cicio Pop – părinte al patriei”.

Dr. Doru Sinaci, Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad, „Mișcarea monografică arădeană”.

14,15 – 15,30 Masa de prânz (terasa Hotel „ARADUL”)

15,30 – 19,00 Vizitarea monumentelor istorice și de cultură din municipiul Arad

-Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad

(dr. Doru Sinaci, directorul Bibliotecii Județene Arad „Alexandru D. Xenopol” Arad – „Aradul – capitala politică a Marii Uniri”)

-Muzeul Memorial „Vasile Goldiș” Arad

(prof. univ. dr. Marius Grec, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, „Implicarea liderilor arădeni în realizarea Marii Uniri”.

-Parcul Reconcilierii și Galeriile „Turnul de Apă” Arad

(prof. Horia Truță, membru SȘIR – Arad, „Artă monumentală și semne memorialistice din părțile Aradului consacrate Unirii”)

20,00- cina (terasa Hotel „ARADUL”)

 

 

Vineri, 20 iulie 2018

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Sala Senatului

9,00-11,00 Prelegeri în plen

Prof. univ. dr. Lavinia Betea, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad,„Istorie și reprezentări sociale”

Dr. Mircea Măran, Vârșeț, Serbia, „Românii din Banatul sârbesc – trecut, prezent și viitor”

Dr. Svetlana Suveică, IOS Regensburg, „27 martie 1918 la Chișinău. Din culisele negocierilor pentru statutul Basarabiei”

11,00-11,15 Pauză de cafea

11,15-14,00 Prelegeri în plen

Prof. Elisabeta Roșu, Prof. Florin Iştoc, Oradea, „Bihorenii și Marea Unire”

Lector univ. dr. Lucian-Vasile Szabo, Universitatea de Vest din Timișoara, „Participarea lui Sever Bocu la Primul Război Mondial”

Prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, Universitatea din București, „Schimbare socială și înnoire politică la finele Primului Război Mondial”

Lector univ. dr. Bogdan Bucur, SNSPA București, „O perspectivă sociologică asupra vieții politico-administrative din România Mare”

14,15 – 15,30Masa de prânz (terasa Hotel „ARADUL”)

15,30-18,30 Turism religios la mănăstirile Hodoș-Bodrog și Cenad

Drd. Paul Krizner, Academia Română, Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca, „Biserica română și Marea Unire de la 1 Decembrie 1918”

Cercetător științific I dr. Ioan Hațegan, Academia Română, Institutul „Titu Maiorescu” Timișoara, „Un mileniu de istorie la Mureșul de Jos”

20,00- cina (terasa Hotel „ARADUL”)

 

Sâmbătă, 21 iulie 2018

8,00-20,00 Vizită la Budapesta „Pe urmele românilor din Ungaria”

Prof. Eva Maria Iova-Șimon, redactor-șef „Foaia Românească” Gyula, Ungaria, „Comunitatea românească din Ungaria – trecut și viitor”

Dr. Adrian Șimon, directorul Direcției de Cultură, Culte și Patrimoniu Arad, „Un veac fără România”

 

Duminică, 22 iulie 2018

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, Sala Senatului

9,00-11,00 Prelegeri în plen

Conf. univ. dr. Ioan Cârjă, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, „Etnie, confesiune și proiecte politico-naționale în secolul al XIX-lea și la începutul secolului XX. Cazul românesc în context central-sud-est european”

Dr. Maria Alexandra Pantea, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, „Perceperea ideilor wilsoniene de liderii românilor din Banat și Transilvania”

Drd. Mihai-Octavian Groza, Muzeul Sebeș, „Finis Austriae! Constituirea primelor organisme naționale românești la Viena, Praga și Pola, în toamna anului 1918”

11,00-11,15 Pauză de cafea

11,15-13,30 Prelegeri în plen

Prof. dr. Dumitru Tomoni, vicepreședinte SSIR, „Nord-vestul Banatului și Marea Unire”

Prof. dr. Mihaela Grancea, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, „Drumul spre Marea Unire în filmul artistic „Dreptatea” (Andrei Blaier, 1989). Discursul oficial despre contexte istorice și eroi eponimi”

 14,00 – 15,30Masa de prânz (terasa Hotel „ARADUL”)

(După-amiază liberă, la dispoziția participanților)

 

Luni, 23 iulie 2018

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, Sala Senatului

9,00-11,00 Prelegeri în plen

Lector univ. dr. Stelean Ioan Boia, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, „Aradul, capitală politică a românilor transilvăneni în toamna anului 1918”

Conf. univ. dr. Adrian Nițu, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, „Economia și societatea arădeană în preajma Marii Uniri”

Muzeograf Dan Demșa, SȘIR Arad, „Prioritățile cercetării istorice românești moderne în părțile Aradului”

11,00-11,15 Pauză de cafea

11,15-14,00 Sesiune de comunicări științifice (participanți)

14,00 – 15,30Masa de prânz (terasa Hotel „ARADUL”)

15,30 – 20,00 Excursie la mănăstirea Maria Radna – Lipova, urmată de cină festivă, cu degustare de vinuri, în Podgoria Aradului


Marți, 24 iulie 2018

Sala „Regele Ferdinand”, Primăria Municipiului Arad

9,00-10,30 Dezbatere: „România în următorii 100 de ani. Istorie și perspectivă”

10,30-14,00 Colocviu de evaluare. Ceremonia de închidere a Școlii de vară. Decernarea premiilor Societății de Științe Istorice din România pe anul 2017 și a certificatelor de participare la Școala de vară. Concluzii finale.

 

 

 

REZOLUȚIE a Conferinței Naționale a Profesorilor de Istorie din România

iulie 16th, 2018 | Postat in Uncategorized

REZOLUȚIE

a Conferinței Naționale a Profesorilor de Istorie din România

             Cunoașterea istoriei are un rol decisiv în formarea modului în care oamenii înțeleg lumea în care trăiesc și acționează apoi pentru a modela viitorul. Progresul lumii moderne a fost în mare măsură legat de creșterea însemnătății educației școlare cu privire la trecutul istoric și de capacitatea acesteia de a asigura un set comun de cunoștințe și valori care au modelat apoi acțiunea socială.

            Având în vedere aceste realități inconturnabile, ne exprimăm îngrijorarea cu privire la modul cu totul netransparent în care Ministerul Educației Naționale tratează problema adoptării unor noi planuri-cadru pentru liceu și intenționează să marginalizeze disciplina Istorie în cadrul acesteia. Contrastul cu modul în care s-a procedat în 2016 la dezbaterea și adoptarea planului-cadru pentru clasele V-VIII atestă un grav regres instituțional. În 2016 Ministerul Educației a organizat o amplă dezbatere națională care a durat trei luni, iar Academia Română, universitățile, organizațiile societății civile și toți cetățenii interesați au putut să-și exprime punctele de vedere. Profesorii de istorie și Societatea de Științe Istorice din România au participat activ la această dezbatere, argumentele au fost luate în considerare, iar la capătul acestui proces disciplinei istorie i-au fost atribuite la clasa a V-a două ore săptămânal, față de o oră cât era până atunci.

             Acum, la mai mult de 7 luni de la publicarea pe site a unor proiecte nesatisfăcătoare de plan-cadru pentru liceu, dezbaterea se reduce la unele afirmații punctuale ale decidenților din Minister în cadre care evită discuțiile pe fond. În anul celebrării Centenarului Marii Uniri, marginalizarea disciplinei Istorie în sistemul educațional este un act profund antinațional.

În această situație, reamintim faptul că art.14, alin.1 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, în vigoare, obligă Ministerul Educației Naționale să proiecteze, să fundamenteze şi să aplice strategiile naţionale în domeniul educaţiei „cu consultarea asociaţiilor reprezentative ale profesorilor”. Societatea de Științe Istorice din România, care este la nivel național cea mai cuprinzătoare organizație de profil din domeniul istoriei, este co-semnatară, împreună cu alte 23 organizații profesionale reprezentative din domeniul educației, a unui protocol de colaborare semnat la 27 ianuarie 2011 cu Ministerul Educației, și ca atare parte componentă a procesului care ar trebui să conducă la „revizuirea, completarea și dezvoltarea cadrului de referință al curriculumului național, în conformitate cu noua realitate educațională națională și europeană”.

În temeiul responsabilității ce-i revine și al expertizei acumulate S.Ș.I.R. reînnoiește ferm angajamentul său de a consolida poziția istoriei în viitoarele planuri-cadru, susținând mărirea numărului de ore care îi sunt destinate, cu deosebire la profilul real, ca o condiție a recunoașterii importanței istoriei și a tuturor celorlalte discipline umaniste în formarea tinerelor generații.

Deși am mai făcut-o și altădată, reluăm pe scurt câteva argumente, care ar trebui să ofere decidenților politici un prilej de reflecție suplimentară înainte de a hotărî locul și rolul disciplinei noastre în noile planuri-cadru.

De la latini a juns până la noi sintagma „Historia magistra vitae”, potrivit căreia istoria este un dascăl al vieții, ceea ce induce că înțelegerea lumii în care trăim depinde hotărâtor de ceea ce știm despre trecut. De aici își trage seva, identitatea și unitatea noastră națională. Totodată, istoria contribuie esențial la dezvoltarea gândirii critice, a capacității de a distinge adevărul de fals, binele de rău, aparența de esență, fără de care înțelegerea societății este imposibilă. De aceea, modul în care este predată istoria și valoarea învățământului la această disciplină nu sunt relevante doar în perspectivă didactică, ci și pentru societate, în general.

Credem cu tărie că de nivelul general al cunoașterii istorice depinde competența civică a cetățenilor României. Faptul că un număr prea mare de concetățeni nu participă la coagularea voinței politice democratice este un simptom îngrijorător al unei fațete a analfabetismului funcțional. Avem convingerea că rezolvarea problemelor complicate ale lumii în care trăim nu se poate împlini prin soluții de conjunctură, oricât de bine ar fi primite, ci doar prin construcția unei viziuni de ansamblu, pentru al cărei succes recursul la timp este imperios necesar. A neglija cunoașterea istorică însemnă să sacrificăm, pe termen lung, capacitatea fiecăruia dintre noi și a noastră împreună de a acționa pentru înfăptuirea conștientă a unei lumi mai bune și mai drepte.

În calitate de profesori de istorie, suntem conștienți că avem multe de făcut pentru a ne îmbunătăți activitatea de educare a tinerilor. Recunoașterea socială a însemnătății educației istorice și concretizarea acestei recunoașteri în alocarea unui număr suficient de ore – cel puțin câte 2 ore pe săptămână în trunchiul comun la fiecare din clasele V-XII – sunt condiții necesare pentru a ne putea îndeplini eficient menirea de educatori. În ceea ce ne privește, suntem deciși să acționăm astfel încât elevii și studenții nostri să capete cunoștințe solide despre trecut, capacitatea de a înțelege complexitatea socială, precum și valori care să-i ghideze în acțiune. Deschiderea față de lume, ca și față de dinamica înnoitoare a societății în care trăim sunt esențiale pentru competența civică a fiecăruia dintre noi, ca și pentru capacitatea comună de a modela în sens pozitiv viitorul României, al Europei și al umanității.

            Pentru aceasta, participanții la Conferința Națională a Profesorilor de Istorie din România, reuniți la București în zilele de 12-14 iulie 2018, solicită:

 • Ministerul Educației să dea curs art.14 (1) din Legea Educației Naționale nr.1/2011, în vigoare, și să consulte toți partenerii sociali, inclusiv asociațiile profesionale reprezentative din domeniul educației, înainte de a adopta vreo decizie în legătură cu planul-cadru pentru liceu, precum și în toate etapele elaborării programelor școlare.
 • Alocarea pentru disciplina Istorie a unui număr de cel puțin 2 ore săptămânal în trunchiul comun la toate clasele și filierele învăţământului liceal, cu păstrarea numărului de 3 ore săptămânal la profilul uman.
 • Elevii de la profilul real al filierei teoretice și cei de la filierele tehnologice și vocaționale să aibă posibilitatea de a alege Istoria ca probă opțională la examenul de bacalaureat.
 • Obligativitatea tezei la disciplina Istorie la clasa a XII-a.

Având în vedere însemnătatea națională a competenței civice a cetățenilor României, textul acestei rezoluții în favoarea educației istorice este deschis spre semnare tuturor celor care aderă la conținutul său.

Conferinţa Naţională a Profesorilor de Istorie – Program final

iulie 10th, 2018 | Postat in Uncategorized

PROGRAM FINAL

Conferinţa Naţională a Profesorilor de Istorie

 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie

12-14 iulie 2018

 

Joi, 12 iulie 2018

9.00 – 15.00:Sosirea participanților -Complexul Studenţesc „Leu”

 

15.00-16.00:Înregistrarea participanţilor– Universitatea din București, Facultatea de Istorie, etaj I

 

16.00-18.00:Festivitatea de deschidere, urmată deConferința inaugurală „Meseria de profesor de istorie, astăzi”, susţinută de către acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române – Facultatea de Istorie, Amfiteatrul Nicolae Iorga, etaj I

 

18.30:Cina Casa Universitarilor

 

Vineri, 13 iulie 2018

8.00- 8.30:Micul dejun - Complexul Studenţesc „Leu”

9.00-12.15:Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni (I-IV)– Universitatea din București, Facultatea de Istorie

9.00-10.30: Secţiunea I (etaj II, sala 206) Diplomaţie şi război (moderatori: Ion Bucur, Universitatea din București, Facultatea de Istorie; Ioana Rieber, S.Ș.I.R., filiala București)

Mariana Ana Bulmez (Bucureşti), Relațiile diplomatice româno-ruse în timpul neutralității (1914-1916)

Elena Ichim (S.Ș.I.R., filiala Teleorman), 102 de ani de la eroicele lupte desfăşurate la Zimnicea, gara Ulmuleţ şi Şoimul

Elena Baciu (S.Ș.I.R., filiala Bacău), Rezistență și eroism în Valea Trotușului (1916-1918)

Sorin Ştefan Iovan (S.Ș.I.R., filiala Ploieşti), Bătălia de la Mărăşeşti (24iulie/6august1917-21 august/3septembrie 1917)

Cornel Mărculescu (S.Ș.I.R., filiala Dâmboviţa), Corpul 6 Armată şi eliberarea Basarabiei (ianuarie – aprilie 1918)

 

9.00-10.30: Secţiunea II (etaj II, sala 207) Relaţia civili-militari în timpul Marelui Război (moderatori: Carol Căpiță, Universitatea din București, Facultatea de Istorie; Cristina Ilincuța, S.Ș.I.R., filiala Câmpina)

Ion Dumitraşcu (S.Ș.I.R., filiala Braşov), Cele 40 de zile

Dragomir Silviu Bertoni (S.Ș.I.R., filiala Dolj), Oltenia în vreme de război. Aspecte privind jaful, distrugerile și abuzurile din timpul ocupației străine (1916-1918)

Nicolae-Gabriel Sarcină (S.Ș.I.R., filiala Gorj), Mărturii despre județul Gorj în Primul Război Mondial. Documente (1916-1919)

Victor Gabriel Osăceanu (S.Ș.I.R., filiala Teleorman), Germanofilii și regimul de ocupație al Puterilor Centrale

Angelica Necşulea (S.Ș.I.R., filiala Gorj), Eroi în Războiul pentru Întregire Națională: Victor Popescu

 

10.30-10.45: Pauză de cafea

 

10.45-12.15: Secţiunea III (etaj II, sala 206) Viaţă cotidiană în teritoriul ocupat de Puterile Centrale (moderatori:Daniel Hrenciuc, S.Ș.I.R., filiala Suceava; Gabriel Stan, S.Ș.I.R., filiala Bucureşti)

Antonel Urse (S.Ș.I.R., filiala Brăila), Supraviețuire şi rezistență. Pagini din cotidianul brăilean în timpul Marelui Război

Mirela Cârstea (S.Ș.I.R., filiala Dâmboviţa), Aspecte inedite din istoria oraşului Târgovişte sub ocupaţie germană în Primul Război Mondial (1916-1918)

Carmen Veronica Băjenaru (S.Ș.I.R., filiala Ploieşti), Ploieştiul şi ploieştenii în timpul Primului Război Mondial (1916-1918)

Cristina Ilincuţa(S.Ș.I.R., filiala Câmpina), Viață militară și socială în Comarnic în timpul Marele Război

Marian Curculescu (S.Ș.I.R., filiala Dâmboviţa), Mentalităţi colective în România la sfârşitul Primului Război

 

 

10.45-12.15: Secţiunea IV (etaj II, sala 207) – România şi românii în Moldova neocupată (moderatori: Serinela Pintilie, S.Ș.I.R., filiala Iași; Marcel Proca, S.Ș.I.R. filiala Bârlad)

Camelia Sandu (S.Ș.I.R., filiala Vrancea), Civilii din județul Putna și Marele Război

Nicoleta Zărnescu, Cristian Ochiană (S.Ș.I.R., filiala Bacău), Judeţul Bacău în timpul Primului Război Mondial. Efectele războiului asupra populaţiei

Iuliana Brătescu (S.Ș.I.R., filiala Iaşi), Transformări urbanistice și sociale în Iașii anilor 1916-1917. Memorii concurente

Mihai Adafini (S.Ș.I.R., filiala Vrancea), Contribuția locuitorilor din orașul Panciu la făurirea și apărarea României Mari (14 august 1916 – 4 august 1919)

Adrian Ilie Aichimioaie (Bucureşti), Bogați și săraci în spatele frontului. Viziuni diferite ale dezastrului suportat în timpul războiului

 

12.30-13.30: Vizită la Muzeul Băncii Naţionale a României

 

14.00-15.00:Masa de prânz – Cantina Universității din București, Rectorat

 

15.30-17.00:Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni (V-VI)– Universitatea din București, Facultatea de Istorie

 

Secţiunea V (etaj II, sala 206) Crearea României Mari (moderatori: Bogdan Teodorescu, S.Ș.I.R., Antonel Urse, S.Ș.I.R., filiala Brăila)

Victor Boghean (S.Ș.I.R., filiala Ilfov), Unirea Basarabiei cu România

Daniel Hrenciuc (S.Ș.I.R., filiala Suceava), Iancu Flondor și Unirea Bucovinei cu Regatul Român (15/28 noiembrie 1918). Contribuții

Gabriel Stan (S.Ș.I.R., filiala Bucureşti), Republica Bănățeană

Dumitru Tomoni (S.Ș.I.R., filiala Lugoj), Bănăţeni spre Alba Iulia

Horaţiu Suciu (S.Ș.I.R., filiala Timiş), Unirea din 1918 reflectată în publicația „Drapelul” din Lugoj

 

Secţiunea VI (etaj II, sala 207) - Destine individuale şi colective în timpul şi după Marele Război (moderatori: Carmen Veronica Băjenaru, S.Ș.I.R., filiala Ploiești; Ovidiu Bozgan, Universitatea din București, Facultatea de Istorie)

Ana Preda-Tudor (S.Ș.I.R., filiala Buzău), Despre eroi și eroism

Elena Diana Spiridon(Asociaţia Profesorilor de Istorie „Clio” Neamţ), Preoții militari implicați în Primul Război Mondial

Ionel Budu (S.Ș.I.R., filiala Călăraşi), Contribuția călărășenilor la făurirea marelui ideal al Unirii

Claudia Barabaş-Laszlo (S.Ș.I.R., filiala Cluj), Alexandru Lupeanu Melin în vâltoarea primei conflagraţii mondiale şi în făurirea României Mari (1914-1918)

Iulian Cătălin Nechifor (S.Ș.I.R., filiala Botoşani), Alexandru D. Faliboga – Un destin tragic

 

17.00-17.15: Pauză de cafea

 

17.15-18.30: Dezbatere: Disciplina Istorie, azi și mâine

 

19.00: Cina Casa Universitarilor

 

Sâmbătă, 14 iulie 2018

9.00-12.00: Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni (VII-X)– Universitatea din București, Facultatea de Istorie

 

9.00-10.30:Secţiunea VII(etaj II, sala 206) Societate şi cultură (moderatori: Mihai Adafini, S.Ș.I.R., filiala Vrancea; Victor Gabriel Osăceanu, S.Ș.I.R. filiala Teleorman)

Cornel Maria (S.Ș.I.R., filiala Sibiu), Tipografia Barth şi unitatea culturală a românilor

Camelia Beatrice Ispas (Bucureşti), Activitatea societăţilor culturale (1914-1918)

Marina Violeta Constantinescu (S.Ș.I.R., filiala Ilfov), Rolul Bisericii Ortodoxe Române în realizarea Marii Uniri

Bogdan Teodorescu (secretar general al S.Ș.I.R.), Școala și societatea în România anului 1918

Gabriela Avram (Bucureşti), Prolegomene cu privire la crearea discursului identitar în România anului 1918

 

9.00-10.30:Secţiunea VIII (etaj II, sala 207) Memorialistică, imagini, monumente (moderatori: Angelica Necșulea, S.Ș.I.R., filiala Gorj; Dumitru Tomoni, S.Ș.I.R. filiala Lugoj)

Oltea Răşcanu Grămăticu (S.Ș.I.R., filiala Bârlad), Opoziţie şi putere în vremuri de război. Memoriile lui Theodor Emandi (1917-1919)

Serinela Pintilie (S.Ș.I.R., filiala Iaşi), Drama războiului în memorialistica feminină. Lady [Dorothy Katherine] Kennard în vremea refugiului la Iași (1917)

Vasile Şandor (S.Ș.I.R., filiala Mureş), Unirea Basarabiei cu România din perspectiva memorialisticii vremii

Alexandru Mănescu (S.Ș.I.R., filiala Dolj), Monumente doljene – mărturii ale luptei pentru realizarea dezideratului unității naționale

Vasile Pascu (Bucureşti), România și Marele Război în imagini

 

10.30-10.45: Pauză de cafea

 

10.45-12.00:Secţiunea IX (etaj II, sala 206) Casa Regală a României: rol, misiuni, percepții în societate privind participarea în război și negocieri diplomatice (moderatori: Marian Curculescu, S.Ș.I.R., filiala Dâmboviţa; Ana Preda Tudor, S.Ș.I.R., filiala Buzău)

Gianina Băjenică (S.Ș.I.R., filiala Brăila), Conferința de Pace de la București, un succes istoric al diplomației române

Marcel Proca (S.Ș.I.R., filiala Bârlad), Prezenţa Marelui Cartier Regal şi a Suveranilor României la Zorleni (noiembrie 1916–martie 1917)

Maria Cristea-Stoea, Niculae Cristea (Bucureşti), Casa regală în mentalul colectiv al anilor 1914-1919

Ioana Rieber (S.Ș.I.R., filiala Bucureşti), Rolul regelui Ferdinand în încheierea Păcii de la București    

 

10.45-12.00:Secţiunea X (etaj II, sala 207) România şi românii după Primul Război Mondial (moderatori: Ion Dumitraşcu, S.Ș.I.R., filiala Brașov; Andrei Florin Sora, S.Ș.I.R., filiala București)

Constantin Bogoşel (S.Ș.I.R., filiala Mureş), Învățământul mureșean după Marea Unire

Emilena Irinela Tatu (S.Ș.I.R., filiala Buzău), Femeia din mediul urban în România, 1918-1928. Modă, obiceiuri, ambiental

Andrei Avram (Bucureşti), Premise ale sacralizării politicii – reflecții asupra participării României în Primul Război Mondial

Constantin Dinu (S.Ș.I.R., filiala Ilfov), Generația Marii Uniri exterminată în Gulag

 

12.00-13.00:Ceremonia de închidere- Facultatea de Istorie, Amfiteatrul „Vasile Pârvan”, etaj III

 

13.00-14.30: Masa de prânz

 

14.30:Plecarea participanților

Conferinţa Naţională a Profesorilor de Istorie – program

iulie 8th, 2018 | Postat in Uncategorized

 PROGRAM PROVIZORIU

Conferinţa Naţională a Profesorilor de Istorie

 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie

12-14 iulie 2018

 

 

Joi, 12 iulie 2018

9.00 – 15.00:Sosirea participanților -Complexul Studenţesc „Leu”

15.00-16.00:Înregistrarea participanţilor– Universitatea din București, Facultatea de Istorie, etaj I

16.00-18.00:Festivitatea de deschidere, urmată de Conferința inaugurală „Meseria de profesor de istorie, astăzi”, susţinută de către acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române – Facultatea de Istorie, Amfiteatrul Nicolae Iorga, etaj I

19.00:Cina

 

Vineri, 13 iulie 2018

8.00- 8.30:Micul dejun - Complexul Studenţesc „Leu”

9.00-12.15:Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni (I-IV)– Universitatea din București, Facultatea de Istorie

9.00-10.30: Secţiunea I (etaj II, sala 206) Diplomaţie şi război

Gianina Băjenică (S.Ș.I.R., filiala Brăila), Conferința de Pace de la București, un succes istoric al diplomației române

Mariana Ana Bulmez (Bucureşti), Relațiile diplomatice româno-ruse în timpul neutralității (1914-1916)

Elena Ichim (S.Ș.I.R., filiala Teleorman), 102 de ani de la eroicele lupte desfăşurate la Zimnicea, gara Ulmuleţ şi Şoimul

Elena Baciu (S.Ș.I.R., filiala Bacău), Rezistență și eroism în Valea Trotușului (1916-1918)

Sorin Ştefan Iovan (S.Ș.I.R., filiala Ploieşti), Bătălia de la Mărăşeşti (24iulie/6august1917-21 august/3septembrie 1917)

 

9.00-10.30: Secţiunea II (etaj II, sala 207) Relaţia civili-militari în timpul Marelui Război

Ion Dumitraşcu (S.Ș.I.R., filiala Braşov), Cele 40 de zile

Dragomir Silviu Bertoni (S.Ș.I.R., filiala Dolj), Oltenia în vreme de război. Aspecte privind jaful, distrugerile și abuzurile din timpul ocupației străine (1916-1918)

Nicolae-Gabriel Sarcină (S.Ș.I.R., filiala Gorj), Mărturii despre județul Gorj în Primul Război Mondial. Documente (1916-1919)

Victor Gabriel Osăceanu (S.Ș.I.R., filiala Teleorman), Germanofilii și regimul de ocupație al Puterilor Centrale

Angelica Necşulea (S.Ș.I.R., filiala Gorj), Eroi în Războiul pentru Întregire Națională: Victor Popescu

 

10.30-10.45: Pauză de cafea

 

10.45-12.15: Secţiunea III (etaj II, sala 206) Viaţă cotidiană în teritoriul ocupat de Puterile Centrale

Antonel Urse (S.Ș.I.R., filiala Brăila), Supraviețuire şi rezistență. Pagini din cotidianul brăilean în timpul Marelui Război

Mirela Cârstea (S.Ș.I.R., filiala Dâmboviţa), Aspecte inedite din istoria oraşului Târgovişte sub ocupaţie germană în Primul Război Mondial (1916-1918)

Carmen Veronica Băjenaru (S.Ș.I.R., filiala Ploieşti), Ploieştiul şi ploieştenii în timpul Primului Război Mondial (1916-1918)

Cristina Ilincuţa(S.Ș.I.R., filiala Câmpina), Viață militară și socială în Comarnic în timpul Marele Război

Marian Curculescu (S.Ș.I.R., filiala Dâmboviţa), Mentalităţi colective în România la sfârşitul Primului Război

 

10.45-12.15: Secţiunea IV (etaj II, sala 207) – România şi românii în Moldova neocupată

Camelia Sandu (S.Ș.I.R., filiala Vrancea), Civilii din județul Putna și Marele Război

Nicoleta Zărnescu, Cristian Ochiană (S.Ș.I.R., filiala Bacău), Judeţul Bacău în timpul Primului Război Mondial. Efectele războiului asupra populaţiei

Iuliana Brătescu (S.Ș.I.R., filiala Iaşi), Transformări urbanistice și sociale în Iașii anilor 1916-1917. Memorii concurente

Mihai Adafini (S.Ș.I.R., filiala Vrancea), Contribuția locuitorilor din orașul Panciu la făurirea și apărarea României Mari (14 august 1916 – 4 august 1919)

Adrian Ilie Aichimioaie (Bucureşti), Bogați și săraci în spatele frontului. Viziuni diferite ale dezastrului suportat în timpul războiului

 

12.30-13.30: Vizită la Muzeul Băncii Naţionale a României

 

14.00-15.00:Masa de prânz

 

15.30-17.00:Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni (V-VI)– Universitatea din București, Facultatea de Istorie

 

Secţiunea V (etaj II, sala 206) Crearea României Mari

Cornel Mărculescu (S.Ș.I.R., filiala Dâmboviţa), Corpul 6 Armată şi eliberarea Basarabiei (ianuarie – aprilie 1918)

Daniel Hrenciuc (S.Ș.I.R., filiala Suceava), Iancu Flondor și Unirea Bucovinei cu Regatul Român (15/28 noiembrie 1918). Contribuții

Horaţiu Suciu (S.Ș.I.R., filiala Timiş), Unirea din 1918 reflectată în publicația „Drapelul” din Lugoj

Dumitru Tomoni (S.Ș.I.R., filiala Lugoj), Bănăţeni spre Alba Iulia

Gabriel Stan (S.Ș.I.R., filiala Bucureşti), Republica Bănățeană

 

Secţiunea VI (etaj II, sala 207) - Destine individuale şi colective în timpul şi după Marele Război

Ana Preda-Tudor (S.Ș.I.R., filiala Buzău), Despre eroi și eroism

Elena Diana Spiridon(Asociaţia Profesorilor de Istorie „Clio” Neamţ), Preoții militari implicați în Primul Război Mondial

Ionel Budu (S.Ș.I.R., filiala Călăraşi), Contribuția călărășenilor la făurirea marelui ideal al Unirii

Claudia Barabaş (S.Ș.I.R., filiala Cluj), Alexandru Lupeanu Melin în vâltoarea primei conflagraţii mondiale şi în făurirea României Mari (1914-1918)

Iulian Cătălin Nechifor (S.Ș.I.R., filiala Botoşani), Alexandru D. Faliboga – Un destin tragic

 

17.00-17.15: Pauză de cafea

 

17.15-18.30: Dezbatere: Disciplina Istorie, azi și mâine

 

19.00: Cina

 

Sâmbătă, 14 iulie 2018

9.00-10.30: Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni (VII-VIII)– Universitatea din București, Facultatea de Istorie

Secţiunea VII (etaj II, sala 206) Memorialistică, imagini, monumente

Oltea Răşcanu Grămăticu (S.Ș.I.R., filiala Bârlad), Opoziţie şi putere în vremuri de război. Memoriile lui Theodor Emandi (1917-1919)

Serinela Pintilie (S.Ș.I.R., filiala Iaşi), Drama războiului în memorialistica feminină. Lady [Dorothy Katherine] Kennard în vremea refugiului la Iași (1917)

Vasile Şandor (S.Ș.I.R., filiala Mureş), Unirea Basarabiei cu România din perspectiva memorialisticii vremii

Alexandru Mănescu (S.Ș.I.R., filiala Dolj), Monumente doljene – mărturii ale luptei pentru realizarea dezideratului unității naționale

Vasile Pascu (Bucureşti), România și Marele Război în imagini

 

Secţiunea VIII (etaj II, sala 207) Societate şi cultură

Cornel Maria (S.Ș.I.R., filiala Sibiu), Tipografia Barth şi unitatea culturală a românilor

Camelia Beatrice Ispas (Bucureşti), Activitatea societăţilor culturale (1914-1918)

Marina Violeta Constantinescu (S.Ș.I.R., filiala Ilfov), Rolul Bisericii Ortodoxe Române în realizarea Marii Uniri

Bogdan Teodorescu (secretar general al S.S.I.R.), Școala și societatea în România anului 1918

Gabriela Avram (Bucureşti), Prolegomene cu privire la crearea discursului identitar în România anului 1918

 

10.30-10.45: Pauză de cafea

 

10.45-12.00:Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni (VII-VIII)– Universitatea din București, Facultatea de Istorie

Secţiunea IX (etaj II, sala 206) Rolul familiei regale în efortul de război

Marcel Proca (S.Ș.I.R., filiala Bârlad), Prezenţa Marelui Cartier Regal şi a Suveranilor României la Zorleni (noiembrie 1916–martie 1917)

Maria Cristea-Stoea, Niculae Cristea (Bucureşti), Casa regală în mentalul colectiv al anilor 1914-1919

Ioana Rieber (S.Ș.I.R., filiala Bucureşti), Rolul regelui Ferdinand în încheierea Păcii de la București    

 

Secţiunea X (etaj II, sala 207) România şi românii după Primul Război Mondial

Constantin Bogoşel (S.Ș.I.R., filiala Mureş), Învățământul mureșean după Marea Unire

Emilena Irinela Tatu (S.Ș.I.R., filiala Buzău), Femeia din mediul urban în România, 1918-1928. Modă, obiceiuri, ambiental

Andrei Avram (Bucureşti), Premise ale sacralizării politicii – reflecții asupra participării României în Primul Război Mondial

Constantin Dinu (S.Ș.I.R., filiala Ilfov), Generația Marii Uniri exterminată în Gulag

 

 

12.00-13.00:Ceremonia de închidere- Facultatea de Istorie, Amfiteatrul „Vasile Pârvan”, etaj III

 

13.00-14.30: Masa de prânz

 

15.00:Plecarea participanților

 

Prelungirea termenului de înscriere la Conferința Națională Proiectul identitar românesc. 1848-1947

iulie 6th, 2018 | Postat in Uncategorized

Filiala SȘIR Sibiu a prelungit termenului de înscriere la Conferința Națională Proiectul identitar românesc. 1848-1947 până la 20 august 2018. De asemenea, pentru a veni în sprijinul studenților masteranzi și doctoranzi, a fost luată decizia de a scădea taxa de participare la 100 lei de la 200 lei. Pentru cadrele didactice și cercetătorii științifici acesta rămâne la cuantumul stabilit anterior (200 de lei).

Inspirație cât mai mare în redactarea unei propuneri de comunicare (vezi cerințele aici) și să ne revedem la Sibiu în perioada 20-22 septembrie 2018!

afis

Lista premianților la Concursul ,,Familia mea în vremea Marelui Război și a Marii Uniri”

iulie 2nd, 2018 | Postat in Uncategorized

Concursul ,,Familia mea în vremea Marelui Război și a Marii Uniri”, desfășurat de Societatea de Științe Istorice din România împreună cu Universitatea din București și Facultatea de Istorie, s-a încheiat cu faza națională și decernarea premiilor la Secțiunea A și B.

Etapa națională a Concursului ,,Familia mea în vremea Marelui Război și a Marii Uniri” s-a desfășurat la București în 27 și 28 iunie 2018.

Conform programului anunțat, ceremonia de deschidere a avut loc pe 27 iunie la Facultatea de Istorie a Universității din București. A urmat o dezbatere cu titlul Rolul istoriei și predarea sa în școală la care au luat parte profesorii îndrumători/însoțitori ai elevilor. După această dezbatere a urmat prezentarea lucrărilor elevilor de la Secțiunea A, timp în care într-o altă sală, elevii calificați în faza națională a Secțiunii B au susținut un test pentru stabilirea premiilor și a ierarhiei finale.

Elevii și profesorii îndrumători au fost în vizită și la Muzeul Universității din București, Arhivele Naționale și Muzeul Cotroceni. O parte dintre ei au fost invitați și la o emisiune Historia, Concursul fiind prezentat și pe alte canale mass-media.

La final a avut loc premierea elevilor de la Secțiunile A și B.

Iată mai jos rezultatele finale:

Secțiunea A

Premiul I - Denisa Murariu, profesor îndrumător Dumitru Tomoni, Liceul Teoretic „Traian Vuia” Făget.

Premiul II – Mihai Petrea, profesor îndrumător Camelia Sandu, Școala Gimnazială Suraia.

Premiul III – Ionuț Silviu Bandi, profesor îndrumător Leontina Ciocan, Liceul Tehnologic Râșnov.

Premiul Special – Denisa Leagăn, profesor îndrumător Hariclea Mercaș, Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani.

Mențiune – Florentin Robert Avram, profesor îndrumător Monica Deaconu, Școala Gimnazială Răzvad.

Mențiune – Ștefania Mihăilă, profesor îndrumător Laura Pandelache, Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești.

Mențiune – Bianca Elena Crețu, profesor îndrumător Marius Dumitru Badea, Colegiul Național „Virgil Magdearu” Târgu Jiu.

 

Secțiunea B

Premiul I - Lazăr Cosmin-Ionuț, profesor îndrumător Marin Didina, Colegiul Național „Costache Negri” Galați.

Premiul II – Zamfir Dariana Rebeca, profesor îndrumător Stancu Ferezia, Colegiul Național „C. Cantacuzino” Târgoviște.

Premiul III și Premiul Special pentru Originalitate – Anghel Ovidiu, profesor îndrumător Ana Preda-Tudor, Colegiul Național „B.P. Hașdeu” Buzău.

Mențiune – Iliescu Vlad-George, profesor îndrumător Iliescu Luminița, L.T. „Ioan Slavici” Panciu.

Mențiune – Gheorghe Maria-Doriana, profesor îndrumător Emilia Vlad, Colegiul Național „Mihai Viteazul” Slobozia.

Mențiune – Țăpoi Maria-Magdalena, profesor îndrumător Hariclea Mercaș, Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani.

Mențiune – Bodac Amalia, profesor îndrumător Suciu Horațiu, Colegiul Național „Iulia Hașdeu” Lugoj.

Felicitări tuturor participanților la Concursul ,,Familia mea în vremea Marelui Război și a Marii Uniri”!

Afis Centenar SSIR UB