us English
 

Premiile SȘIR 2016

iulie 25th, 2016 | Postat in Premiile SȘIR, Recomandările SȘIR, Uncategorized

Ca în fiecare an, SȘIR a acordat premiile sale pentru contribuțiile la dezvoltarea istoriografică și nu numai, realizate anul anterior.

Premiile au fost acordate în cadrul Școlii de Vară intitulată Modernitatea românească în secolele XIX-XXI. Proiecte de țară – Patrimoniu – Istorie – Educaţie, desfășurată la Agapia, jud. Neamț, în perioada 18-23 iulie 2016, sub organizarea Societății de Științe Istorice din România (SȘIR) și a Asociației Profesorilor de Istorie Neamț (APIN).

Premiile SȘIR 2016

Premiul „A.D. Xenopol”

 • Gheorghe NICHIFOR, Dorina NICHIFOR, pentru lucrarea Secvențe din viața cotidiană gorjeană în mărturii ale timpului (1954-1958)
 • Mihai COTENESCU, pentru lucrarea Nicolae D. Cornețeanu – o viață dedicată progresului agriculturii românești
 • Constantin BĂRBULESCU, pentru lucrarea România medicilor. Medici, țărani și igienă rurală în România de la 1860 la 1910

 Premiul „Nicolae Iorga”

 • Dragoș SDROBIȘ, pentru lucrarea Limitele meritocrației într-o societate agrară. Șomaj intelectual și radicalizare politică a tineretului în România interbelică
 • Rafael Dorian CHELARU, pentru lucrarea Congregația „De Propaganda Fide” și misiunea catolică din Moldova (secolele XVII-XVIII)
 • Florin IORDĂCHIȚĂ, pentru lucrarea Alegerile parlamentare în timpul domniei lui Carol I (1866-1914)

 Premiul „Gheorghe Brătianu”

 • Ionuț BUTOI, pentru lucrarea Mircea Vulcănescu. O microistorie a interbelicului românesc
 • Dumitru TOMONI, pentru lucrarea Pionieri și uteciști împotriva lui Ceaușescu. Decembrie ‘89 în Timișoara
 • Camelia SANDU, pentru lucrarea Revolta din Suraia împotriva colectivizării – 1957

 Premiul „Constantin C. Giurescu”

 • Ștefan GRIGORESCU, pentru lucrarea Răzvan vodă o figură tragică din cronica Țării Moldovei
 • Oltea RĂȘCANU-GRĂMĂTICU, pentru lucrarea Istoria Bârladului, 3 vol.
 • Nicolae MAGIAR, Eduard MAGIAR, pentru lucrarea Monografia municipiului Reșița

 Premiul „Aurelian Iordănescu”

 • Nicolae IONESCU și colaboratorii, pentru lucrarea Învățământul vasluian
 • Vasile MIHĂILESCU, Ai văzut un Rege plângând, cititorule? Amintiri din Campania pentru întregirea neamului 1916-1918. Ediție îngrijită de Mihail Adafini și Mihai Liviu Adafini. Sibiu, Editura A.T.U., 2015
 • Revista „Studii și cercetări istorice bănățene”, nr. 1, Timișoara
 • Revista „Zargidava”, nr. 14, Bacău

 Felicitări tuturor!

Premiile SȘIR, ediția 2015

iulie 29th, 2015 | Postat in Premiile SȘIR

Săptămâna trecută, în cadrul Școlii de Vară a SȘIR de la Brașov, au fost decernate premiile Societății de Științe Istorice din România pentru cele mai bune apariții editoriale ale membrilor și prietenilor SȘIR.

Premiul „A.D. Xenopol”

 • Ștefan Aftodor, pentru lucrarea BOIERIMEA ÎN ȚARA ROMÂNEASCĂ. ASPECTE POLITICE ȘI SOCIAL-ECONOMICE (1601-1654)
 • Lazăr Vlăsceanu, MARIAN-GABRIEL HÂNCEAN, pentru lucrarea MODERNITATEA ROMÂNEASCĂ
 • RUXANDRA MOAȘA NAZARE, GHEORGHE IANCU, pentru lucrarea Valeriu Branişte, DIARIUL MEU DE SEPTIMAN: JURNAL DE LICEAN (1885-1886)
 • Gheorghe Vlad, pentru lucrarea CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, MARTIRUL ȘI SFÂNTUL ROMÂNILOR

 Premiul „Nicolae Iorga”

 • MELINDA MITU, SORIN MITU, pentru lucrarea UNGURII DESPRE ROMÂNI. NAȘTEREA UNEI IMAGINI ETNICE
 • CONSTANTIN VIOREL MIHAI, pentru lucrarea ROMÂNIA ȘI EUROPA. DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN ÎN PROCESUL DE ADERARE LA UNIUNEA EUROPEANĂ
 • GHEORGHE NICHIFOR, pentru lucrarea DESPRE „TITOISM” CU APLECARE SPECIALĂ ASUPRA PREZENȚEI SALE ÎN PRESA GORJULUI

 Premiul „Gheorghe Brătianu”

 • MIHAI PÂRVULESCU, IOAN HAȚEGAN, pentru îngrijirea lucrării Valeria Pârvulescu, KARL BROCKY. UN TIMIȘOREAN – PICTOR AL CURȚII REGALE BRITANICE
 • DORU DUMITRESCU, MIHAI MANEA, MIRELA POPESCU, pentru lucrarea MICA ENCICLOPEDIE A MARELUI RĂZBOI (1914-1918)

 Premiul „Constantin C. Giurescu”

 • MATEI GHEBOIANU, pentru lucrarea 1989-1992. PRESA LIBERĂ!? PRESA ÎN ROMÂNIA POST-COMUNISTĂ
 • ȘTEFAN BOSOMITU, pentru lucrarea MIRON CONSTANTINESCU. O BIOGRAFIE
 • LIVIU IULIAN ROMAN, pentru lucrarea PRESA DIN MOLDOVA ȘI PROBLEMATICA UNIRII PRINCIPATELOR (1855-1858)
 • VICTOR GABRIEL OSĂCEANU, pentru lucrarea I.G. DUCA, O FLOARE RARĂ ÎN CÂMPUL POLITICII ROMÂNEȘTI

 Premiul „Aurelian Iordănescu”

 • CARINA PURNICHI, pentru lucrarea MIHAI MOȘANDREI. EVOCĂRI PENTRU ETERNITATE
 • ELENA-EMILIA LICA, pentru lucrarea „ANALELE BRĂILEI” – REVISTĂ DE CULTURĂ REGIONALĂ. SERIA VECHE, 1929-1940. STUDIU MONORAFIC
 • COLEGIUL NAȚIONAL „I. L. CARAGIALE”, PLOIEȘTI, pentru REVISTA „CURIERUL LICEULUI”
 • ELENA MANOLACHE, pentru lucrarea MONOGRAFIA COMUNEI TOPORU, JUDEȚUL GIURGIU
 • Dumitru Tomoni, pentru lucrarea SABIN EVUȚIANU. UN DASCĂL ÎN SLUJBA NEAMULUI
 • OVIDIU BOZGAN, FLORENTINA NIȚU, CRISTINA GUDIN, MIRELA ROTARU, ALEXANDRU MURAD MIRONOV, ANDREI FLORIN SORA, IOAN PÂNZARU, MATEI GHEBOIANU,pentru lucrarea  UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. 1864-2014

De asemenea, a fost acordată  Diploma de Excelenţă doamnei MONICA TAȘCĂ, președinta Comisiei de Cenzori a SȘIR și membră a filialei Brașov a SȘIR, cu ocazia împlinirii a 75 de ani, pentru merite deosebite în promovarea Societății de Științe Istorice din România.

Premiile SȘIR pe anul 2014

august 9th, 2014 | Postat in Premiile SȘIR

S-a acordat Diploma de Excelenţă domnilor:

 • Bogdan Teodorescu, secretar general al SȘIR, cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani, pentru primele 5 decenii de strădanii închinate istoriei și Societății de Științe Istorice din România
 • Alexandru Barnea, vicepreședinte al SȘIR, pentru dăruirea și competența în slujirea istoriei și a Societății de Științe Istorice din România

Premiul „A.D. Xenopol”

 • Bogdan Popa, EDUCAȚIE FIZICĂ, SPORT ȘI SOCIETATE ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ
 • Oltea Rășcanu-Gramaticu, BÂRLADUL ȘI GLORIA MILITARĂ
 • Gheorghe Vlad, CAROL I, CTITORUL INDEPENDENȚEI ȘI MODERNIZĂRII ROMÂNIEI

 Premiul „Nicolae Iorga”

 • Constantin Ardeleanu, GURILE DUNĂRII – O PROBLEMĂ EUROPEANĂ. COMERŢ ŞI NAVIGAŢIE LA DUNĂREA DE JOS ÎN SURSE CONTEMPORANE (1829–1853)
 • Marian Coman, PUTERE ȘI TERITORIU. ȚARA ROMÂNEASCĂ MEDIEVALĂ (SEC. XIV-XVI)
 • Pr. Petru Moga, IULIU POPPER, ȚARA DE FOC

 Premiul „Gheorghe Brătianu”

 • Florin Iordăchiță, A FOST MAREȘALUL ION ANTONESCU MANIPULAT DE HITLER ?
 • Alexandru-Murad Mironov, VREMEA ÎNCERCĂRILOR. RELAȚIILE ROMÂNO-SOVIETICE, 1930-1940
 • Ionuț Șerban, POLITICĂ ȘI DIPLOMAȚIE EUROPEANĂ. ROMÂNIA ȘI ITALIA ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE ÎN EPOCA MODERNĂ

 Premiul „Constantin C. Giurescu”

 • Nadia Manea, CRONICARII, ADEVĂRUL ȘI PUTEREA. ISTORIE ȘI IDEOLOGIE ÎN CRONISTICA MOLDOVENEASCĂ A SECOLULUI AL XVII-LEA
 • Ștefan Grigorescu, MĂNĂSTIREA „SFINȚII VOIEVOZI”, SLOBOZIA-IALOMIȚA

 Premiul „Aurelian Iordănescu”

 • Filiala Caraș-Severin a SȘIR, REVISTA „CRONOS”, nr. 11-12/2013
 • Filiala Lugoj a SȘIR, REVISTA „RESTITUIRI BĂNĂȚENE”, nr. 1/2013
 • Relu Stoica, ISTORICUL COLEGIULUI NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU”, BUZĂU, 1919-2013
 • Mihail Adafini, CD-ul ECATERINA TEODOROIU

Premiile SȘIR pe anul 2013

august 12th, 2013 | Postat in Premiile SȘIR

Diploma de excelență s-a acordat doamnei Oltea Rășcanu-Grămăticu, pentru îndelungata și fructuoasa activitate în conducerea filialei SȘIR – Bârlad.

Premiul „A. D. Xenopol”

 • Gheorghe Vlad, Ferdinand I, regele care s-a învins pe sine
 • Dorina Nichifor, Gheorghe Nichifor, Nicolae Hasnaș, „medicul” liberalismului gorjean
 • Vasile Diaconu, Depresiunea Neamț. Contribuții arheologice

Premiul „C.C. Giurescu”

 • Elena Păun, Ștefan Păun, Monografia comunei Bujoreni, jud. Teleorman
 • Cătălin-Ionuț Florea, Monografia satului Orbeasca, jud. Teleorman
 • Claudiu Sachelarie, Monografia comunei Scorțaru Nou, jud. Brăila

Premiul „Gh. Brătianu”

 • E.M. Mocanu, Portul Brăila, de la regimul de porto-franco la Primul Război Mondial
 • Mihaela Damean, Personalitatea omului politic D.A. Sturdza

Premiul „Nicolae Iorga”

 • Marian Petcu (coord.), Istoria jurnalismului din România în date

Premiul „Aurelian Iordănescu”

 • Cătălina Mihalache, Didactica apartenenței. Istorii de uz școlar în România secolului XX
 • Ovidiu Ghitta (coord.), Istoria Universității „Babeș-Bolyai”
 • „Anuar”. Vol. 3 (filiala Câmpina)
 • „Tezaur”, vol. 11 (filiala Buzău)
 • „Mușcelul”, vol. 4 (filiala Câmpulung-Mușcel)

Premiile SȘIR pe anul 2012

septembrie 1st, 2012 | Postat in Premiile SȘIR

Întrunită în şedinţa Biroului Executiv din data de 16 iulie 2012 la Piteşti, conducerea Societăţii de Ştiinţe Istorice din România  a decis în unanimitate atribuirea următoarelor premii:

 
 Diplome de excelenţă:
- Domnului prof. Nichita Adăniloaie, la împlinirea vârstei de 85 ani.
- Domnului prof. Ioan Mitrea, la împlinirea vârstei de 75 ani.
- Domnilor prof. Mihai Pârvulescu şi Dumitru Tomoni, pentru organizarea Cursurilor de vară ale Societăţii de Ştiinţe Istorice din România – Timişoara 2011.
- Părintelui paroh Petru Moga de la Parohia „Sf. Nicolae”, cartierul Slobozia, din Câmpina, jud. Prahova.
- Domnilor prof. Constantin Vărăşcanu şi Spiridon Cristocea, pentru organizarea Cursurilor de vară ale Societăţii de Ştiinţe Istorice din România – Piteşti 2012.
 
Premiul „Gheorghe I. Brătianu”
- Doamnei prof. Dorina Nichifor şi domnilor Gheorghe Nichifor şi Andrei Popete-Pătraşcu, pentru lucrarea „Aspecte ale vieţii cotidiene în mărturii ale vremii (1938-1947)”.
- Domnului prof. Relu Stoica, pentru lucrarea „Contribuţii bibliografice la istoria judeţului Buzău”.
 
Premiul „A.D. Xenopol”
- Domnului prof. Ştefan Grigorescu, pentru lucrarea „Căpitanii lui Mihai Viteazul”.
- Domnului prof. Constantin Vlad, pentru lucarea „Carol al II-lea o speranţă neîmplinită
- Domnului prof. Andrei Florin Sora, pentru lucrarea „Servir l’ état Roumain. Le corps préfectoral, 1866-1940”.
 
Premiul „Constantin C. Giurescu”
- Doamna prof. Oltea Răşcanu Grămăticu, pentru lucrarea „Monografia Filialei Bârlad a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România”.
- Domnului prof. Mihai Adafini, pentru lucrarea „Sfânta lumină  a învăţăturii şi apostolii ei. Istoria şcolii pancene (1856-2011)”.
- Doamnei prof. Mariana Vânătoru şi domnului prof. Marian Vânătoru, pentru lucrarea „Monografia şcolii din comuna Peretu, judeţul Teleorman (1823- 2010)”.
- Domnilor prof. Nicolae Ionescu şi Marin Maronescu, pentru lucrarea „Monografia Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui (1890-2010)”.
- Domnului prof. Ioan Magear, pentru lucrarea „Monografia Liceului Teoretic „Mircea Eliade” din Reşiţa”.
- Domnului prof. Nicolae Cristea, pentru lucrarea „Imaginea publică a monarhiei în România (1866-1947)”.
- Domnului prof. Ghe. Cârştina, pentru lucrarea „Dragoslavele”.
 
Premiul „Aurelian Iordănescu”
- Revista „Zargidava”, nr. 10  Filiala Bacău S.Ş.I.R.
- Revista „Tezaur”, nr. 9, editată de Filiala Buzău S.Ş.I.R.
- Revista „Historia C.N.E.T.”, nr. 8-9, editată de Filiala Gorj S.Ş.I.R.
- Revista „Historica. Antologie de studii şi articole de istorie” – 10 ani de la apariţie, editată de Filiala Dolj S.Ş.I.R.
- Revista „Istorie şi societate. Studii şi comunicări”, vol. II, editată de Filiala Prahova S.Ş.I.R.
- „Anuarul Filialei Câmpina S.Ş.I.R.”, vol. II, 2011.