us English
 

Apel de colaborare la Anuarul Societății de Științe Istorice din România. Filiala Sibiu

septembrie 27th, 2018 | Postat in Uncategorized

Societatea de Ştiinţe Istorice din România, Filiala Sibiu

Vă invită să colaboraţi cu materiale/studii de istorie, recenzii la al II-lea număr al Anuarului Societății de Științe Istorice din România. Filiala Sibiu – tematica: Solidarităţi şi idealuri în spaţiul românesc. Sunt invitaţi să participe cadre didactice preuniversitare, liceeni, studenţi, masteranzi şi doctoranzi.

1. Cerinţe generale:

-materialele dumneavostră vor fi trimise la următoarea adresă de e-mail: ioanpopasb@yahoo.de (menţionându-se la subiectul mesajului ,,articol anuar SSIR Sibiu”);

-termenul limită: 1 decembrie 2018;

-lucrările trebuie să respecte ordinea părţilor componente: titlul, textul propriu-zis, rezumatul (de cca. jumătate de pagină) într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză sau germană, cu traducere de calitate) şi cuvinte-cheie;

-lucrările pot fi elaborate atât în limba română, cât şi în limbile de circulaţie internaţională (engleză, germană, franceză);

-autorii îşi asumă respectarea tuturor prevederilor legii copyrightului;

-staff-ul redacţional poate interveni în forma textelor acceptate spre publicare, pentru a le face conforme stilului editorial adoptat;

-dimensiunile materialelor dumneavoastră trebuie să se încadreze între 10-30 pagini;

-dacă materialul trimis spre publicare face parte dintr-un proiect cu finanţare europeană sau naţională, acest lucru va fi detaliat într-o notă plasată la începutul articolului, în subsolul primei pagini;

 

2. Cerinţe tehnice pentru forma electronică a textelor:

-formatul paginii: A4;

-fonturi: Times New Roman (12 p. pentru text, 10 p. pentru note de subsol, 11 p. pentru anexe şi rezumat);

-titlul se va scrie cu majuscule şi centrat (de 12 p.), fiind urmat de numele autorului/autoarei (aliniat la dreapta, 12 p. boldat şi numele instituţiei de învăţământ de care aparţine).

-subtitlurile: scrise centrat, în italic, de 12 p şi numerotate, dacă e cazul.

 

3. Norme de redactare:

-titlurile de cărţi, ziare sau reviste, menţionate în text, se redau doar cu caractere cursive, fără ghilimele (ex: Universul, şi nu „Universul” sau „Universul”);

-pentru studii şi articole se folosesc ghilimelele româneşti (,,”);

-se admit doar note de subsol, redactate în general în conformitate cu normele Academiei Române;

 

Exemple de citări integrale:

ARHIVĂ: Serviciul Judeţean Sibiu al Arhivelor Naţionale, fond „Şcoala normală a surorilor franciscane Sibiu, 1896-1948”, inv. nr. 434, dosar nr. 1, f. 5 r(v).

CARTE: Bogdan Murgescu, Ţările Române între Imperiul Otoman şi Europa creştină, Iaşi, Editura Polirom, 2012, pp. 58-59.

ARTICOL: Olga Suciu, „Nobili de Buia şi Calvaser. Documente de hotărnicire”, în Anuarul Cercului de Studii Istorice şi Sociale, Sibiu, nr. XI, 2016, p. 439.

 

Exemple de citări abreviate:

Denumire Arhivă: SJSAN, fond „Şcoala normală a surorilor franciscane Sibiu, 1896-1948”, inv. nr. 434, dosar nr. 1, f. 5 r(v).

CARTE:B. Murgescu, Ţările Române, p. 59.

Nu se va folosi op. cit, sau art.cit., ci formula abreviată de mai sus.

 

Notă: Colegiul de redacţie îşi rezervă dreptul de a accepta pentru publicare sau de a respinge materialele primite, de a opera corecturi gramaticale şi ortografice sau de a solicita autorilor noi corecturi.

Conferința Națională Proiectul identitar românesc. 1848-1947

septembrie 27th, 2018 | Postat in Uncategorized

În organizarea Filialei SȘIR Sibiu împreună cu Facultatea de Științe Socio-Umane (Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu), Biblioteca Judențeană ASTRA Sibiu, Facultatea de Științe Politice (Universitatea București) și Asociația pentru Cultură și Educație Europeană s-a desfășurat Conferința Națională Proiectul identitar românesc. 1848-1947.

La conferință ținută în Sibiu în perioada 20–22 septembrie au luat parte profesori din mediul universitar și preuniversitar, masteranzi, doctoranzi și cercetători din întreaga țară. În program au fost incluse mai multe prelegeri și comunicări grupate în diferite panel-uri, precum și mai multe lansări de carte. Printre invitații conferinței s-au numărat și mai mulți membri SȘIR din întreaga țară.

Evenimentul a fost un succes și sperăm să ne revedem în număr și mai mare anul viitor la o nouă ediție. Mulțumiri organizatorilor, în special doamnei profesor Mihaela Grancea, președintele SȘIR – Filiala Sibiu!

Programul conferinței:

Joi, 20 septembrie 2018

 

Deschiderea conferinței

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, Sala festivă, Corpul A, etaj II

ora 900

Cuvântări:           Sorin Radu, prof. univ. dr. habil., Univ. „Lucian Blaga” Sibiu

Silviu Borș, director Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

Raluca Alexandrescu, conf. univ.dr., habil., Univ. București

Mihaela Grancea, prof. univ. dr., Univ. „Lucian Blaga” Sibiu

Prelegeri în plenul conferinței

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, Sala festivă, Corp A, etaj II

orele 930-1200

 1. Alexandru Florin PLATON, prof. univ.dr.,Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Imaginarul constitutiv al identităților etno-culturale. Cazul românesc (Sfârșitul secolului al XVIII-lea – 1848) / The imaginary of ethnic identities. The Romanian Case (end of 18th century – 1848).
 2. Raluca ALEXANDRESCU, conf. univ. dr. habil., prodecan, Facultatea de Științe Politice, Universitatea București, Identitate în ruptură la începuturile modernității românești: de ce sunt „înaintașii” întotdeauna mai buni decât contemporanii? / Conflictive Identities at the Beginning of Romanian Modernity: why the Ancesters” are Always Better than the Contemporaries?
 3. Sorin RADU, prof. univ. dr. habil., decan, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Sufragiul universal și integrarea politică a țăranilor în România Mare / Universal suffrage and political integration of peasants in Greater Romania.
 4. Enache TUȘA, lector universitar dr., Universitatea „Ovidius” Constanța, „Proiectul identitar românesc în Dobrogea 1878-1940 – Agenții sociali și culturali ai modernizării / The Romanian Identity Project in Dobrudja 1878-1940 – Social and Cultural Agents of Modernization.
 5. Virgil BÎRLĂDEANU, dr., conf. univ., cercetător științific coordonator, Institutul de Istorie, Chișinău, Marea Unire în discursul oficial din Transnistria. Mecanismele mistificării / The Great Union in the official discourse in Transnistria The mechanisms of the mystery the mechanisms of mystification.
 6. Ludmila D. COJOCARU, conf. univ. dr., Institutul Patrimoniului Cultural, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Generația Unirii în memoriile victimelor deportărilor staliniste din Basarabia: documente și mărturii de istorie orală / The Great Union generation in the memories of the Stalinist deportation victims of Bessarabia: written and oral history.

 

Pauză de cafea

orele 1200-1215

 

Lansări de reviste și cărți

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, Sala festivă, Corp A, etaj II

orele 1215-1300

 1. Sorin RADU, prof. univ. dr. habil., decan, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, prezintă:Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica (volume XIV/2017).
 2. Valentin TRIFESCU, lector univ. dr., Universitatea „Sapientia” Miercurea Ciuc, lansează: JeanNoël GRANDHOMME, România de la Tripla Alianță la Antanta (19141919), trad. Ionela‐Felicia Moscovici, Georgiana Menneşi Valentin Trifescu, Iași, Editura Universității „Alexandu Ioan Cuza”, 2018, 214 p.
 3. Constantin Valer NECULA, pr.conf. univ. dr. habil., Facultatea de Teologie „Sf. Andrei Șaguna” Sibiu, lansează: Constantin NECULA, Sorana MAIER, Sibiu – case cu suflet la un centenar, București, Eikon, 2018, 179 p.
 4. Mihai-Octavian GROZA, doctorand Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, inspector de specialitate grad I Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, președintele Despărțământului ASTRA „Vasile Moga” Sebeș, lansează: Mihai-Octavian GROZA, Marele Război în memorialistica românilor din Sebeș, Cluj-Napoca, Editura Argonaut/Editura Mega, 2018, 234 p.

Panel I (partea 1)

Identități, coduri comportamentale și mitologii naționale

Biblioteca Județeană ASTRA, Corp B, Sala de Consiliu, etaj I

orele 1530-1900

Pauză de cafea, orele 1700-1715

Coordonator panel: Valeria Soroștineanu

 1. Ana Maria Radu POP, Gabriel BĂRDĂȘAN, lectori univ. dr., Universitatea de Vest Timișoara,Conștiința aparteneței lingvistice a românilor sud-dunăreni. Studiu de caz: Istroromânii / The consciousness of the linguistic belonging of the Romanians from the south of the Danube. Case study: the Istro-Romanians.
 2. Ana-Magdalena PETRARU, asist. dr. asociat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Identitatea românească în traducere între a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea / Romanian Identity in Translation Between the Second Half of the 19th Century and the first Half of the 20th Century.
 3. Elena CORNOIU, profesor gr. I, Colegiul Național „Spiru Haret”,Târgu-Jiu,Christian Tell – militar şi om politic / Christian Tell – military and political man.
 4. Ștefania Maria MOLNÁR, prof. dr.,Colegiul National „Aprily Lajos” Brașov,Identitatea regională – componentă a proiectului identitar național / Regional identity – key part of the greater national project.
 5. Ioan Armand STREZA, profesor, Colegiul Național „Radu Negru” Fagaraș, Radu Negru, personaj istoric reprezentativ pentru identitatea Țării Făgărașului /Tracing the historical character Radu Negru: Romanian identity in the Făgăraş area.
 6. Iosif Gavril SINAI, absolvent Istorie, Facultatea de Științe Socio-Umane, Univ. „Lucian Blaga” Sibiu, Anatomia unui mit popular: Peneș Curcanul / The anatomy of a popular myth: Peneş Curcanul (Penes the Turkey).
 7. Ana-Maria UNGUREANU-ILINCA, doctorand, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu,Politica culturală reflectată în presa sibiană (1884-1900) / Cultural policies reflected in the Sibiu press (1884-1900).
 8. Daniela Maria STANCIU, doctorand Univesitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, asist. univ. drd., Facultatea Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Coduri comportamentale în spațiul public transilvănean la început de secol XX. Studiu de caz: orașul Sibiu / Behavioral codes in the transylvanian public space at the beginning of the 20th century. A case study: Sibiu.

Panel II

În jurul Marii Uniri

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, Corp B, Spațiul Multifuncțional, parter

orele 1530-1900

Pauză de cafea, orele 1700-1715

Coordonator panel: Ion Cârja

Moderatori: Ion Cârja, Vasile Ciobanu

 1. Daniel I. IANCU, cercetător științific III, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Imaginea interregională. Armata română văzută de o publicație din Transilvania în timpul Marii Uniri. („Libertatea” din Orăștie, Noiembrie-Decembrie 1918) / Interregional Image.The Romanian Army seen by a publication from Transylvania during the Great Union (The Freedom Orăstie, November-December 1918).
 2. Corina DRĂGOIU, profesor, gr. did. I, director Colegiul Național „Doamna Stanca” Făgăraș,Marea Unire reflectată în presa epocii. Scurte adnotări /The Great Union reflected in the press of the age. Short annotations.
 3. Alexandru NICOLAESCU, cercetător științific III, Institutul de Studii Socio-Umane din Sibiu,Discursul despre Marea Unire din 1918 reflectat în presa românească interbelică (1918-1928) / The Discourse on the Union reflected in the interwar Romanina press (1918-1928).
 4. Vasile CIOBANU cercetător științific I,Institutul de Studii Socio-Umane din Sibiu,Aniversarea Marii Uniri reflectată în presa săsească din primul deceniu interbelic / The anniversary of the Great Union, reflected in the press of the first interwar decade.
 5. Ion CÂRJA, conf. dr., Cecilia CÂRJA, cercetător științific II, Univ. „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca,Redimensionarea loialităților. Ofițeri români din Austro-Ungaria în armata Vechiului Regat (1914-1920) /Resizing loyalty. Romanian officers from Austria-Hungary to the Old Kingdom Army (1914-1920).

 

Cocktail

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, Corp B, etaj V, ora 2000

 

Vineri, 21 septembrie 2018

Prelegeri în plenul conferinței

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, Corp B, Spațiul Multifuncțional, parter

orele 900-1050

 1. Giordano Altarozzi, conf. univ dr. habil., decan, Universitatea „Petru Maior” Târgu Mureş, Cântece, imnuri și formarea identității naționale / Songs, anthems and the building of national identity.
 2. Liviu BRĂTESCU, cercetător științific II, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iași, PNL și problema națională la sfârșitul secolului XIX / PNL and the national problem at the end of the 19th century.
 3. Valentin TRIFESCU, lector univ. dr. asociat, Universitatea „Sapientia” Miercurea Ciuc,Discursul istoriografic interbelic despre originile antice ale artei românilor din fostul Imperiu Austro-Ungar / The interwar historiographical discourse on the ancient origins of Romanian art in the former Austro-Hungarian Empire.
 4. IoanPOPA, prof. dr., Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu, Costurile umane ale Primului Război Mondial pentru românii din Transilvania / The Human Costs of the First World War for the Romanians in Transylvania.
 5. Gabriela GLĂVAN, conferențiar universitar dr., Universitatea de Vest Timișoara,Cultura divertismentului în interbelic / Entertainment Between the Wars.

Lansare de carte

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, Corp B, Spațiul Multifuncțional, parter

orele 1050-1100

Ioan POPA (coordonator), Mihai DIACONU, Cristina SAVA, Rafael ȚICHINDELEAN, Românii din comitatul Hunedoara în Primul Război Mondial. Ancheta ASTREI, prefață de prof. univ. dr. Ioan Bolovan, Sibiu, Astra Museum, 2018, 228 p.

 

Panel I (partea a II-a)

Identități, coduri comportamentale și mitologii naționale

Biblioteca Județeană ASTRA, Corp B, Sala de Consiliu, etaj I

orele 1100-1300

Coordonator panel: Valeria Soroștineanu

 1. Tudor UREA, student masterand, Facultatea de Științe Socio-Umane,Universitatea „Lucian Blaga”Sibiu,Mitul primului salvator național din istoria contemporană românească – cazul Alexandru Averescu / Alexandru Averescu: The myth of the first national savior in our contemporary history.
 2. Ioana Narcisa CREȚU, prof. univ. dr., Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Ctitori de școală românească în memoria colectivă: dascălul Nicolae Martin din Săliștea Sibiului / Romanian school founder in the collective memory: the teacher Nicolae Martin from Săliştea Sibiului.
 3. Valeria SOROȘTINEANU, conf. univ. dr., Facultatea de Științe Socio-Umane,SȘIR-Filiala Sibiu,Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu,Biserica Ortodoxă Română şi Cultul eroilor / Romanian Orthodox Church and Heroes Cult.
 4. Bianca KARDA, bibliotecară, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, Repatrierea emigranților români din Statele Unite ale Americii după constituirea Romaniei Mari / Repatriation of Romanian immigrants from the United States after the First World War.
 5. Sabina Teodora LUNGU, student masterand, Facultatea de Științe Socio-Umane,Universitatea ,,Lucian Blaga” Sibiu,Călătoriile lui Nicolae Iorga în Italia. De la elev curios la intelectual / Nicolae Iorga’s travels to Italy – from student to intellectual.

 

Panel III

Memorialistica de război

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, Corp B, Sala de Consiliu, etaj I

orele: 1530-1900

Pauză de cafea, orele 1730-1745

Coordonator panel: Oana Sturz

Moderatori: Oana Sturz, Aurelian Cristian Chistol, Mihai Octavian Groza

 1. Iunis-Ștefana MINCULETE, studentă, Facultatea de Litere, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Primul Război Mondial în viziunea scriitorilor români / The tragedy of war in the literary horizont. World Word I in the vision of the romanian writers.
 2. Adrian SCHEIANU,muzeograf, Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu, SȘIR-Filiala Sibiu, Primul război mondial reflectat în opera lui Mateiu Caragiale / The First World War reflected in the literary work of Mateiu Caragiale.
 3. Oana STURZ, profesor CTIA „Terezianum” Sibiu,SȘIR-Filiala Sibiu,Scriitori români pe front: George Topârceanu – Memorii de război” / Romanian writers on the battlefield: George Topîrceanu – “War Memories”.
 4. Andra TONITZA, abs. Master I: Construction Européenneà l’Institut d’Etudes Européennes – Paris VIII; abs. Master II: Elite Politice Românești, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Nicolae Tonitza în Primul Război Mondial / Nicolae Tonitza in World War.
 5. Mihai Octavian GROZA, doctorand,Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Consideraţii istorice privind memorialistica românilor din Sebeş referitoare la Primul Rãzboi Mondial şi Marea Unire / Historical reflections on the Romanian memoires from Sebeş depicting World War I.
 6. Aurelian Cristian CHISTOL, conf. univ. dr. Universitatea Pitești,Exploatarea propagandistică a Constituţiei carliste (1938-1940) /The propaganda exploitation of the “King Carol II” Constitution (1938-1940).
 7. Magdalena BUTUCEA, abs. Master Elite Politice Românești, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu,SȘIR-Filiala Sibiu,Pagină din memorialistica celui de-Al Doilea Război Mondial. Interviu cu un fost locotenent, participant activ în Al Doilea Război Mondial / Page of memoirs of the Second World War. Interview with a former Lieutenant, active participant in World War II.

 

Panel IV

Programe politice, sociale și culturale în societatea românească

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, Corp B, Spațiul Multifuncțional, parter

orele 1100-1300, 1530-1900

Pauză de cafea, orele 1730-1745

Coordonator panel: Gabriela Gruber

Moderatori: Gabriela Gruber, Valentin Maier, Ioan Popa

 1. Ionuț Alexandru DRĂGULIN, doctorand, Facultatea de Științe Politice, Universitatea București,Personalizarea puterii monarhice în sistemul politic românesc. Influențe asupra imaginii de sine la români (1866-1947) / The personalization  of monarchic power in the Romanian political system. Influences on the Romanian self-image (1866-1947).
 2. Valentin MAIER, cercetător științific, Muzeul Universității București, Starea sănătății în România în viziunea corpului profesoral de la Facultatea de Medicină din București (1860-1940) / Health status of population in Romania as seen by the teaching staff of the Bucharest Medical School (1860-1940).
 3. Andreea BÎRZESCU, abs. Istorie, Sibiu, SȘIR-Filiala Sibiu, Revista „Universul Copiilor” și primele preocupări românești moderne cu referire la pedagogia copilului / The Universul copiilor” magazine and the first Romanian preoccupations regarding the pedagogy of the child.
 4. Gabriela Gruber, conf. univ. dr., Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, SȘIR-Filiala Sibiu,Educația pentru „identitatea românească” în manualele de istorie din prima jumatate a secolului al XX-lea / The Education for Romanian Identity” in history Textbook from first half of the 20th Century.
 5. Constantin Valer NECULA, pr. conf. univ. dr. habil., Facultatea de Teologie „Sf. Andrei Șaguna” Sibiu,Dezvoltarea unei pedagogii naționale românești în Ardeal. Aportul pedagogilor Bisericii Ortodoxe / Developing a Romanian National Pedagogy in Transylvania. The contribution of the teachers of the Orthodox Church.
 6. Carmen POPESCU, prof. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentarǎ „Terezianum” Sibiu, SȘIR-Filiala Sibiu,Constantin Rǎdulescu-Motru şi Ţǎrǎnismul – o variantǎ pe care se fundamenta discursul conservator / Constantin Rǎdulescu-Motru and the peasantist doctrine – an alternative for the conservative discourse.
 7. Lia CHISACOV, dr. habil. cercetător științific I,Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, Propaganda carlistă pentru România: reușite și eșecuri / Carlist propaganda for Romania: success and failure.
 8. Frencz- Jozsef TRUȚĂ, doctorand, Universitatea „Petru Maior” Târgu Mureș, Cultura fizică, igiena și construirea națiunii în România interbelică / Physical culture, hygiene and crafting the nation in the interwar Romania.
 9. Răzvan Popa, doctorand, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Căminul cultural ca element de afirmare a identităţii româneşti. De la Spiru Haret la Dimitrie Gusti / The village hall” as an element of affirmation of the Romanian identity. From Spiru Haret to Dimitrie Gusti.

 

 

Sâmbătă, 22 septembrie 2018

Prelegeri în plenul conferinței

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, Corp B, Spațiul Multifuncțional, parter

orele 900-1100

 1. Ecaterina LUNG, prof. univ, dr., Facultatea de Istorie, Universitatea București, Re-utilizarea tradițiilor etnografice în România modernă. Muzeul Național Carol I / The revival of traditional ethnography in Modern Romania. The National Museum Charles I.
 2. Felicia WALDMAN, conf. univ. dr., Universitatea București, Avataruri ale contribuţiei evreilor la proiectul identitar românesc / Avatars of the Jewish contribution to the Romanian Identity Project.
 3. Mihai Stelian RUSU, lector universitar dr., Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Politicile denumirilor școlare: un studiu longitudinal asupra denumirilor liceelor din România / The Politics of School Names: A Longitudinal Study on the Names of Romanian High Schools.
 4. Mihaela GRANCEA, prof. univ. dr., Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu,președinte SȘIR-Filiala Sibiu,„Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari” (Radu Jude, 2018) – filmul unei reconstituri istorice a masacrelor comise de armata română în Odessa (22-23 octombrie 1941) / It is irrelevant if we enter as Barbarians in History” (Radu Jude, 2018) – the film of a historical reconstruction of the massacres committed by the Romanian Army in Odessa (October 22-23, 1941).

 

Panel V

Schize și traume colective

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, Corp B, Spațiul Multifuncțional, parter

orele 1100-1330

Coordonator și moderator panel: Raluca Alexandrescu

 1. EmilianDRANCA, doctorand, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea„Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Proiectul identitar românesc și excluderea germanilor. Cazul Bucovinei 1920-1944 / The construction of romanian identity and the destruction of the german comunityBucovina 1920-1944.
 2. Oana Maria MITU, doctorand,Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Cultură de stat versus cultură minoritară: chestiunea identităţii naţionale prin prisma evenimentelor de la concertul organizaţiei Tarutinoer Sportverein Bessarabia din 1924 / State culture vs minority culture: the matter of national identity in 1924 Bessarabia.
 3. Florinela GIURGEA, doctorand, Universitatea „Petru Maior” Târgu Mureş,Traume colective: Deportarea romilor în Transnistria în timpul celui de Al Doilea Război Mondial și dosarul „Vagabonzi” / Collective tragedy: Deportation of Roma during World War II and “Tramps” dossier.
 4. Vladimir Adrian COSTEA, doctorand, Facultatea de Științe Politice, Universitatea București, Consecințele modernității asupra sistemului carceral românesc (1848-1947): Proiecte politice, culturale și sociale privind (re)educarea persoanelor incarcerate / The impact of modernity on the Romanian prison system (1848-1947): political, cultural and social projects for detainees.

 

CONCLUZIILE CONFERINȚEI

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, Corp B, Spațiul Multifuncțional, parter

orele 1330-1400

Comunicatul Societății de Științe Istorice din România cu privire la manualele școlare publicate de Editura Didactică și Pedagogică

septembrie 18th, 2018 | Postat in Uncategorized

Grupul de lucru, desemnat de Societatea de Științe Istorice din România pentru a analiza manualul de Istorie de clasa a VI-a publicat de Editura Didactică și Pedagogică, a constatat că manualul analizat conține 4 abateri de la programa școlară, deficiențe de calibrare și selecție a informației, erori factuale, deficiențe de terminologie, inadecvări ale materialelor didactice și ale activităților de învățare, precum și un număr prea mare de greșeli lingvistice, de scriere și de tehnoredactare. Aceste deficiențe eclipsează aspectele pozitive, care nu lipsesc cu totul din conținutul manualului analizat.

Pe baza informațiilor disponibile la această data, nu se poate aprecia care dintre aceste neajunsuri se datorează autoarei manualului și care sunt datorate Editurii Didactice și Pedagogice.

Analiza efectuată ne obligă și la câteva observații mai generale cu privire la redactarea și editarea manualelor școlare.

 1. Erori au fost semnalate nu doar la manualul de istorie, ci și la manualele de la alte discipline (deocamdată manualele de geografie, biologie și matematică, dar lista este deschisă); această constatare la îndemâna oricăruia dintre noi umple de ridicol pe aceia care încearcă să ne convingă că în cazul fiecărui manual este vorba de un caz special, izolat, singular, și că răspunderea revine doar autorilor de manuale. Nu se pune problema de a exonera pe autorii de manuale care au greșit, uneori flagrant. Este însă evident că avem de-a face cu un sistem rău conceput și prost manageriat, care garantează eșecul și pentru care răspunderea se plasează la un cu totul alt nivel.
 2. Multiplicarea erorilor, care nu au lipsit nici anterior, coincide cu opțiunea Ministerului Educației pentru trecerea la manualul unic. Nu vom contesta dreptul decidentului responsabil de a opta între manualul unic si un sistem cu mai multe manuale dintre care profesorul alege unul, funcție de calitățile intrinseci ale manualului, dar și funcție de specificul clasei. Vom consemna însă faptul că sistemul manualului unic mărește riscul eșecului și îngreunează corecțiile; dacă ar fi fost mai multe manuale editate de mai multe edituri, profesorii ar fi avut posibilitatea să evite manualele cele mai slabe, iar costurile neglijenței ar fi revenit editurii private.
 3. De foarte mulți ani, manualele sunt lucrate „în asalt”, cu termene foarte scurte pentru autori, evaluatori, referenți, tehnoredactori, editori etc. Acest tip de „rasoleală” a devenit obișnuință la Ministerul Educației și garantează apariția multor rebuturi. Ar fi timpul ca și decidenții politici și administrativi să înțeleagă că lucrul de calitate necesită timp și mecanisme instituționale puternice de garantare a calității.Enumerăm acum doar câteva cerințe, minimale, care, alături de stabilirea unor termene rezonabile, ar putea asigura manuale mai bune:
  • transparentizarea procesului de selecție a manuscriselor
  • consultarea asociațiilor profesionale reprezentative la nivel național și a facultăților de specialitate din principalele universități ale țării;
  • folosirea ca referenți științifici a 2-3 specialiști respectați și recunoscuți pentru exigență;
  • includerea în caietul de sarcini pentru edituri a unor prevederi clare, care să garanteze îngrijirea editorială de calitate (obligația de a asigura un redactor de carte experimentat și cu studii solide în specialitatea manualului; un tehnoredactor competent; corectură de specialitate și posibilitatea oferită autorilor de a verifica implementarea corecturilor).

Distanța dintre cerințele enumerate mai sus, care în alte țări sunt componente normale ale producției de manuale școlare, și practica din România ultimelor deceniine arată magnitudinea incompetenței cu care Ministerul Educației și Editura Didactică și Pedagogică au gestionat problema manualelor.

Este de datoria altor entități să stabilească răspunderile administrative, penale sau politice.

Societatea de Științe Istorice din România consideră însă că ar fi bine ca scandalul public generat de manualele editate în anul 2018 de Editura Didactică și Pedagogică să prilejuiască o dezbatere amplă despre rostul manualelor, despre mecanismele de asigurare a calității acestora și despre modul în care ele pot să fie relevante pentru procesele de învățare ale copiilor secolului XXI.

Președinte,

Prof. univ. dr. Bogdan Murgescu

 

Apel de colaborare la revista „Studii şi articole de istorie” nr. LXXXVI/2019

septembrie 5th, 2018 | Postat in Uncategorized

Revista „Studii și articole de istorie” este principala publicație a Societății de Științe Istorice din România. Ea apare fără întrerupere din anul 1955, până în anul 2018 fiind publicate un număr de 85 de volume. Revista se adresează în special profesorilor de istorie din învățământul preuniversitar și universitar, precum și cercetătorilor științifici.

            Tematic, „Studii și articole de istorie” acordă prioritate contribuțiilor referitoare la didactica istoriei și istoria educației, dar publică și studii referitoare la alte subiecte. De regulă, sunt publicate studii în limba română, însoțite de câte un rezumat în limba engleză. Revista poate include și materiale ale unor istorici din afara României, cu rezerva publicării lor, în funcție de fiecare caz, fie în limba engleză, fie într-o traducere în română.

           Studiile şi articolele propuse spre publicare sunt supuse unei evaluări colegiale potrivit sistemului double blind peer-review (evaluare anonimă de către doi referenți).

           Revista „Studii și articole de istorie” este deocamdată indexată în baza de date Central and Eastern European Online Library (CEEOL – www.ceeol.com).

           Numărul LXXXVI (2019) al revistei „Studii și articole de istorie” va cuprinde următoarele grupaje:

*** Umanismul, cunoașterea științifică și creația artistică.

Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Reflecții istorice prilejuite de împlinirea a 500 de ani de la moartea lui Leonardo da Vinci
 • Forme ale creativității în lumea modernă și contemporană
 • Interacțiuni între cunoașterea științifică și operele artistice
 • Savanți, artiști și creații culturale în contexte istorice concrete
 • Modalități de predare a temelor culturale în învățământul gimnazial și liceal

*** Rupturi istorice, transformări sociale și progres în secolul XX

Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Cum se măsoară progresul social în secolul XX?
 • Formarea statelor-națiune la finele Primului Război Mondial
 • Alegerile parlamentare ca formă a progresului politic
 • Drepturile și condiția femeilor în secolul XX
 • Crize și dezvoltare economică
 • Revoluțiile de la 1989

*** Surse noi în cercetarea istorică

Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Noi fonduri arhivistice
 • Bazele de date și digitizarea izvoarelor istorice

*** Istoria învățământului

*** Didactică și management educațional în predarea și învățarea istoriei. Analize și opinii

*** Miscellanea

*** Recenzii

Termene:

 • 1 decembrie 2018trimiterea versiunii electronice integrale a studiilor, articolelor și recenziilor propuse spre publicare.
 • decembrie 2018 – ianuarie 2019 – procesul de evaluare, la finele căruia secretariatul de redacție va comunica autorilor avizul de publicare și/sau solicitările evaluatorilor de ameliorare a contribuțiilor; după această comunicare, autorii vor avea 1-2 săptămâni pentru realizarea ameliorărilor solicitate (sau respingerea lor motivată) și pentru transmiterea versiunii finale a contribuției lor.
 • aprilie 2019 – apariția numărului LXXXVI (2019) al revistei.

Corespondența referitoare la revista „Studii și articole de istorie” va fi trimisă prin e-mail la adresa secretariatssir@gmail.com. Propunerile de articole vor respecta regulile de redactare stabilite ca și pentru numărul anterior.

Secretariatul de redacţie își rezervă dreptul de a respinge din oficiu acele materiale care nu sunt originale, nu corespund standardelor academice, nu se încadrează tematic sau nu respectă termenele de predare ori regulile tehnice de redactare.