us English

In memoriam Dinu C. Giurescu (1927-2018)

aprilie 28th, 2018 | Postat in Uncategorized

Conducerea SȘIR anunță cu adâncă tristețe plecarea dintre noi a academicianului Dinu C. Giurescu. Descendent și astfel parte a unei veritabile „dinastii” de istorici alături de tatăl Constantin C. (1901-1977) și bunicul Constantin (1871-1918) el lasă amintirea unei personalități complexe recognoscibilă în cel puțin trei ipostaze.

??????????????????????

A fost mai întâi profesorul riguros, exigent și foarte bine argumentat, admirat și iubit de studenții, masteranzii și doctoranzii săi. Atât de mare a fost prețuirea lor încât în ultimii ani, slăbit de boală și vârstă, el își transformase la cererea lor cabinetul în sală de curs cu totul neîncăpătoare pentru cei care doreau să-l asculte. Mai apoi, relevant a fost istoricul care a debutat cu cercetări de istorie medie de la Ioan Vodă cel Viteaz la Țara Românească în secolul al XIV-lea, de unde a ajuns la studiile târzii consacrate tumultoșilor ani 1940 și comunismului, în calitate de coordonator la ultimul volum al sintezei academice de Istoria Românilor.

Profesor și cercetător dedicat al disciplinei noastre, Dinu Giurescu nu putea rămâne în afara SȘIR, unde și-a asumat o perioadă conducerea Filialei București pentru care a fost ales în 1995.

În fine, triada a fost completată de militantul patriot și de parlamentarul care n-a obosit să pledeze pentru importanța istoriei ca obiect de studiu și nevoia studierii ei în școală. Peste toate, omul era întotdeauna un model de educație și cultură, distins, amabil și cu o voce măsurată și egală, stăruitor și tenace, fără ostentație și paradă de vorbe mari. Asemeni tatălui său, el și-a asumat, mai cu seamă spre sfârșitul vieții, o misiune patriotică și națională căreia i-a subordonat întreaga sa activitate. Este până la urmă și ceea ce rămâne din lunga sa lucrare și ceea ce merită a fi dus mai departe.

Bogdan Teodorescu

Lasă un răspuns