us English
 

Conferinţa Internaţională „Istorie si Tehnologie la Marea Neagră”

mai 28th, 2014 | Postat in Activități științifice ale filialelor

Al doilea apel pentru contribuţii la

Conferinţa Internaţională Istorie si

Tehnologie la Marea Neagră

un eveniment ştiinţific interdisciplinar important, organizat la Universitatea Ovidius din Constanta:

ISTM 2014 12-13 Septembrie 2014

http://sorging.ro/ro/articole/conferin-a-istm-2014

Universitatea Ovidius din Constanţa, Societatea Română de Grafică Inginerească (SORGING), Societatea de Ştiinţe Istorice din România, Asociaţia PACES organizează conferinţa interntaţională Istorie şi Tehnologie la Marea Neagră, între 12-13 septembrie 2014, în Campusul Universitar Constănţean.

Formatul interdisciplinar original al evenimentului oferă un cadru excepţional pentru profesori, cercetători şi are girul Academiei Române prin Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST), al Academiei de ştiinţe Tehnice din România (ASTR), al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (AOŞR) şi al Asociaţiei Generală a Inginerilor din România (AGIR).

Această conferinţă doreşte să proiecteze perspectiva istorică şi sociologică asupra stării reale în care se află cunoaşterea, dotarea şi necesarul de tehnologie din arealul Mării Negre.

Aducând împreună istorici, sociologi, ingineri, tehnologi, dascăli, formatori, strategi, edili, pe cei care fac şi implementează politici, se va crea o abordare obiectivă a cunoaşterii în secţiunile conferinţei:

SECŢIUNEA l TEHNOLOGIE ŞI SOCIETATE

Determinism tehnologic
Analize asupra influenţei tehnologiei în schimbările configuraţiilor socio -economice, în arealul Mării Neagre
Perspective istorice asupra evoluţiei tehnologiei în arealul Mării Negre
Tendinţe în conştientizarea socială

SECŢIUNEA 2 INFRASTRUCTURA, CONSTRUCŢII ŞI TRANSPORT NAVAL

Istoric şi perspective
Infrastructură şi construcţii
Amenajări şi operare portuară
Construcţii şi exploatări navale
Transportul naval
Impactul asupra mediului
Tendinţe de dezvoltare
Inovare, cooperare regională; învăţământul tehnic şi formare profesională;
Instrumente de finanţare, bune practici de politici locale.

SECŢIUNEA 3 ENERGIE ŞI RESURSE ÎN AREALUL MĂRII NEGRE

Istoric şi perspective
Petrochimie
Energetica
Resurse naturale
Impactul asupra mediului

SECŢIUNEA 4 TEHNICĂ APLICATĂ ÎN AREALUL MĂRII NEGRE

Istoric şi perspective
Tehnologii avansate în ştiinţele vieţii
Tehnică şi strategie militară
Impactul asupra mediului
Tendinţe în dezvoltarea ştiinţelor aplicate şi tehnologiei
Inovare,   cooperare   regională;   învăţământul   tehnic   şi   formare   profesională;
Instrumente de finanţare, bune practici de politici locale.

Lucrările ISTM vor fi publicate în limba engleză, într-un număr special al revistei JIDEG, publicaţie indexată Index Copernicus, DOAJ – Directory of Open Acces Journals, EBSCO – Publishing “Coverage List”), ProQuest, SCOPUS.

Date importante:

20 iunie lucrarea în extenso, conform instrucţiunilor de redactare

1 iulie: rezultatele recenziilor şi începerea înscrierilor online

12 iulie: lucrarea formatată pentru tipar

31 iulie: ultima zi de plată a taxei de participare

Pentru mai multe detalii, vă invităm să exploraţi site-ul conferinţei http://sorging.ro/ro/articole/conferin-a-istm-2014

Contact: vpomazan@univ-ovidius.ro

Relu Stoica – Istoricul Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Buzău, 1919-2013

mai 21st, 2014 | Postat in Recomandările SȘIR
Relu Stoica

Istoricul Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Buzău, 1919-2013

Buzău, Editgraph, 2013.

ISBN 978-606-663-109-9

După 1990 cu deosebire, mulți profesori interesați de istoria locală s-au dedicat cercetării trecutului școlilor în care au profesat o perioadă mai lungă sau mai scurtă, uneori cu excelente rezultate, concretizate în monografii nu numai de valoare documentară. Aproape centenar, Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Buzău a făcut în 1969 obiectul unei asemenea investigații. Lucrarea pe care v-o prezentăm, cu un alt autor și cu cincizeci de ani mai târziu, …nu doar continuarea, ci și completarea operei antecesorului. Într-o bună tradiție, istoricul acestei instituții de cultură este segmentat pe trei mari perioade ordonate în jurul celor peste 40 de ani de regim comunist, înainte (1919-1948), în vremea (1948-1989) și evident după (1990-2013), cu toate schimbările pe care le-a cunoscut școala noastră de-a lungul atâtor reforme. Nici școala din Buzău n-a rămas în afara lor și urmărim astfel cum un liceu de fete s-a transformat în școală medie, mai apoi din nou în liceu, pentru ca în anul 2000 să devină colegiu național. (more…)

Gheorghe Vlad – Carol I, ctitorul independenței și modernizării României

mai 21st, 2014 | Postat in Recomandările SȘIR
carol-i_coperta_gheorghe_vlad_ssir

Gheorghe Vlad

Carol I, ctitorul independenței și modernizării României

Alexandria, Editura Tipo Alex, 2013

 

Apropiatul centenar al morții lui Carol I a prilejuit și apariția acestui volum care, alăturat altora ale aceluiași autor, constituie o veritabilă istorie a familiei regale românești, la granița dintre studiul științific și narațiunea romanțată. Expunerea subiectului a urmat un traseu cronologic în general validat de cercetări anterioare: primii ani dominați de marile dificultăți ale acomodării unei monarhii străine cu realitățile autohtone, timpul independenței și al Regatului, concordant cu „marea guvernare liberală”, împreună cu care Carol I a ctitorit modernitatea românească, perioada de prestigiu de la începutul secolului al XX-lea, tulburată de marile răscoale, și sfârșitul, grăbit poate și de dezacordul dintre rege și poporul său, cel dintâi punând onoarea și cuvântul dat deasupra rațiunii de stat.

Domnul Gheorghe Vlad, ale cărui cărți au mai fost aici prezentate, este un distins profesor de istorie care a acumulat de-a lungul anilor nu doar o consistentă experiență didactică, ci și dorința de a împărtăși unui public mai larg concluziile multelor sale lecturi în specialitate. Aproape încheind ciclul de monografii consacrat familiei dinastice românești, acest volum ne atrage încă o dată atenția asupra unui timp istoric și a unei personalități fără de care înțelegerea lumii de azi ar fi imposibilă.

[Filiala Sibiu] Simpozionul „Interferenţe culturale în Sibiul secolelor XVIII-XX”, 16-17 mai 2014

mai 15th, 2014 | Postat in Activități științifice ale filialelor

Societatea de Ştiinţe Istorice din România, filiala Sibiu, organizează în parteneriat cu Asociaţia „Eminescu” Sibiu

Simpozionul
„Interferenţe culturale în Sibiul secolelor XVIII-XX”

Sibiu, 16-17 mai 2014

 afis_simpozion_sibiu

Până în secolul al XVIII-lea, Sibiul a fost un monolit etno-confesional (săsesc catolic/evanghelic), însă stăpânirea habsburgică şi reformele iluministe au generat un mozaic cultural, care se va amplifica sub semnul modernităţii. Pe parcursul a două zile, 16-17 mai 2014, universitari de prestigiu din Alba Iulia (Iacob Mârza), Cluj-Napoca (Valentin Orga), Sibiu (Vasile Ciobanu, Mihaela Grancea, Corneliu Pintilescu, Valeria Şoroştineanu), Târgu Mureş (Giordano Altarozzi), precum şi cadre didactice preuniversitare, muzeografi, bibliotecari, studenţi şi liceeni vor analiza şi dezbate mecanismele schimbării socio-culturale, care au transformat spaţiul sibian într-un simbol al diversităţii şi dialogului intercultural (capitală culturală europeană, 2007).

Descarcă de aici programul complet

[Filiala Bârlad] Simpozionul „Bârladul și Primul Război Mondial. Centenar”, 18 mai 2014

mai 15th, 2014 | Postat in Activități științifice ale filialelor

Simpozion_Primul_Razboi_Mondial_Barlad_01

 

Simpozion_Primul_Razboi_Mondial_Barlad_02