us English
 

Școala de Vară a SȘIR 2013

mai 30th, 2013 | Postat in Scoala de Vara

Societatea de Științe Istorice din România organizează în zilele 22-28 iulie 2013 la Cluj-Napoca, în cooperare cu Universitatea „Babeș-Bolyai”, Școala de Vară Predarea istoriei şi modelarea identităţilor multiple ale tinerilor europeni la începutul secolului XXI.

Activități: 60 de ore de cursuri, seminarii, excursii și alte activități practice

Nr. de credite: 10 credite (certificat de studii postuniversitare, eliberat de  Universitatea „Babeș-Bolyai”)

Taxa de participare: 500 lei (RON)

Taxa de participare va fi depusă cu începere de la 1 iunie 2013 în contul Societății de Științe Istorice din România, IBAN RO36RNCB0076029411430001, cu mențiunea „taxă de participare la Cursurile de Vară ale SȘIR (Cluj-Napoca, 22-28 iulie 2013) pentru dl./dna. ……………., membru al filialei ………. a SȘIR”; copia depunerii sumei (sau a viramentului bancar) va fi transmisă prin e-mail în formă scanată pe adresa secretariat@ssir.ro, iar Secretariatul va confirma prin e-mail înregistrarea participării în limita numărului de 50 de locuri rezervate pentru membrii Societății de Științe Istorice din România (pentru acoperirea acestor locuri, solicităm tuturor filialelor să trimită cel puțin 1-2 participanți).

Consiliul Național al SȘIR, 25 mai 2013, Târgu Jiu

mai 29th, 2013 | Postat in Consiliul Național

Consiliul_National_SSIR_2013_1

În ziua de 25 mai 2013 s-a desfășurat la Târgu Jiu reuniunea Consiliului Național al Societății de Științe Istorice din România, la care au participat membrii Biroului Național Executiv, ai Comisiei de Cenzori și reprezentanții a 19 filiale. Potrivit ordinii de zi anunțate, a fost dezbătută problema rolului și locului istoriei în școală, în legătură cu care a fost adoptată o rezoluție.
Președinții filialelor au informat cu privire la activitățile din organizațiile lor, au semnalat unele deficiențe și au propus modalități de ameliorare. A fost prezentat, de asemenea, raportul anual al Comisiei de Cenzori, care a remarcat o creștere semnificativă a veniturilor SSIR.
Consiliul Național a aprobat organizarea la Cluj, în cooperare cu Universitatea „Babeș-Bolyai”, în zilele 22-28 iulie 2013, a Școlii de Vară Predarea istoriei şi modelarea identităţilor multiple ale tinerilor europeni la începutul secolului XXI.

Consiliul_National_SSIR_2013_2

Foto: http://ssirgorj.wordpress.com/

Rezoluția S.Ș.I.R. cu privire la rolul și locul istoriei în școală

mai 29th, 2013 | Postat in Consiliul Național, Dezbaterile SȘIR

[Descarcă documentul .pdf]

Membrii Consiliului Național al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, întruniţi la Târgu-Jiu în zilele de 24-25 mai 2013, au dezbătut problema rolului și locului istoriei în școală și au ajuns la următoarele concluzii: (more…)

A XX-a Conferință anuală de perfecționare profesională EUROCLIO, 7-13 aprilie 2013, Erfurt, Germania

mai 24th, 2013 | Postat in Euroclio

de prof. univ. Alexandru Barnea (prim-vicepreședinte al Societății de Științe Istorice din România)

Această a XX-a întrunire anuală la care am putut participa cu mijloace proprii a avut loc la Erfurt, capitala Thuringiei din Germania, între 7 și 13 aprilie 2013, sub titlul ”Reflecting Remembrance. Teaching History for a Common Culture of Remembrance”.

Programul acesteia, împreună cu informația necesară, a fost imprimat în condiții grafice de foarte bună calitate într-un caiet A4 de 28 p. Euroclio a beneficiat de astă dată de colaborarea oficială a Asociației Profesorilor de Istorie  din Germania, împreună cu organizația provincială locală. (more…)

Marian Coman – Putere și teritoriu. Țara Românească medievală (sec. XIV-XVI)

mai 24th, 2013 | Postat in Recomandările SȘIR
marian_coman_coperta_putere-si-teritoriu-tara-romaneasca-medievala

Marian Coman

Putere și teritoriu. Țara Românească medievală (sec. XIV-XVI)

Iași, Polirom, 2013, 358 p.

ISBN 978-973-46-3403-3

Într-un moment în care rafturile librăriilor se rup sub greutatea cărților cu subiect istoric și e din ce în ce mai greu să găsești în atâta pulbere filonul de aur, volumul lui Marian Coman este o revelație întru-totul confirmată de publicarea sa într-o colecție prestigioasă la editura ieșeană Polirom.

(more…)

SSIR (filiala Mușcel) – „Mușcelul”, IV, nr. 4/2012

mai 23rd, 2013 | Postat in Reviste ale filialelor

„Mușcelul”, IV, nr. 4, noiembrie 2012.

La Câmpulung (jud. Argeș), filiala SSIR editează de mai mulți ani revista „Mușcelul”, o soră mai mică a SAI, al cărei al patrulea număr a apărut recent. Sumarul, compartimentat pe mai multe capitole, înfățișează un grupaj de „Articole, studii și comunicări” legate în totalitate de istoria locală (epoca bronzului la Cetățeni-Deal, începuturile mitropoliei Ungrovlahiei la Câmpulung, statutul politico-juridic al Țării Românești în sec. XIV), o rubrică didactică – unde găsim o expunere sintetică despre metodele de învățământ moderne -, câteva considerații asupra unor mari personalități culturale aniversate în 2011 și trei portrete ale unor membri de onoare ai filialei. (more…)

Consiliul Național al SSIR, Tg. Jiu, 25 mai 2013

mai 21st, 2013 | Postat in Consiliul Național

Anul acesta, Consiliul Național al Societății de Științe Istorice din România se va desfășura la Târgu Jiu în zilele de 24-25 mai. Lucrările vor fi găzduite de Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” din localitate. Principalii organizatori sunt prof. Gheorghe Nichifor și prof. Andrei Popete, reprezentanți ai filialei Gorj a SSIR.

Pe ordinea de zi a Consiliului Național (25 mai, ora 9:30) se vor afla: dezbaterea „De ce istoria în școală?” și rapoartele de activitate ale filialelor.

SSIR (filiala Bacău) – „Zargidava. Revistă de istorie”, nr. 11/2012.

mai 20th, 2013 | Postat in Reviste ale filialelor

„Zargidava. Revistă de istorie”, nr. 11, 2012.

În coordonarea filialei Bacău a SSIR și a fundației cultural-științifice „Iulian Antonescu”, apare anual, din 2002, în orașul situat la confluența Bistriței cu Siretul, o revistă de cultură istorică, al cărei nume trimite la o stațiune arheologică dacică situată pe valea Siretului. (more…)

SSIR (filiala Câmpina) – „Anuar”, vol. nr. 3/2012

mai 20th, 2013 | Postat in Reviste ale filialelor

SSIR –  filiala Câmpina, „Anuar”, vol. nr. 3/2012, Câmpina, 2012, 248 p.

ISSN 2069-2277

De trei ani, colegii din Câmpina scot anuarul, cu sprijinul primăriei.  Această revistă continuă publicația apărută sub aceeași egidă la Ploiești în urmă cu aproape două decenii,. Ultima apariție, tradițional lansată la zilele orașului, la fiecare început de ianuarie, reunește într-un format tradițional SSIR contribuții de istorie locală, istoria românilor și istorie universală, la care se adaugă un studiu didactic în finalul volumului. (more…)

Oltea Rășcanu-Grămăticu – Personalități bârlădene. Dicționar

mai 17th, 2013 | Postat in Recomandările SȘIR
Oltea_Rascanu_Gramaticu_afis Oltea Rășcanu-Grămăticu

Personalități bârlădene. Dicționar

2 vol.

Iași, Editura Pim, 2012

La începutul acestui an au fost lansate sub titlul de mai sus două volume însumând peste 800 de pagini, o impresionantă panoramă a personalităților născute la Bârlad și în zona învecinată, cu studii în localitate, în fine, în trecere în diverse situații, prin vechea urbe tutoveană, în bună măsură intelectuali, militari și politicieni, o elită numeroasă și diversă, expresia unei lungi tradiții de cultură, dublată de perseverență, aspirație spre performanță și tărie de caracter. (more…)